Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry: ”Asumisoikeusyhteisöt valmiita rakentamaan useita tuhansia asumisoikeusasuntoja”

Valtioneuvosto teki torstaina 14.8. päätöksen, jonka mukaan asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen tuotannon kytkös poistetaan. Tähän mennessä asumisoikeustuotannon määrää on säännelty sitomalla se kunnassa toteutettavan korkotuettujen vuokra-asuntojen määrään.

”Uskon, että päätös tuo helpotusta erityisesti pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenillä on edellytykset käynnistää usean tuhannen asumisoikeusasunnon rakentaminen edellyttäen, että hankkeille saadaan kaikki tarvittavat viranomaispäätökset”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen .

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä.  SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen noin 38 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 80 000 asukasta.

Lisäksi valtioneuvosto kasvatti asumisoikeustaloille osoitettavaa valtuutta sadalla miljoonalla eurolla, mikä nostaa valtuuden 275 miljoonaan euroon. Vastaavan suuruinen vähennys on tehty vuokra-asunnoille kohdennetusta valtuudesta.

Eri asumismuotoja tuetaan edelleen eri tavoin

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa asumisoikeusasuminen olisi aidosti kolmas asumismuoto vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Valtioneuvoston tekemä päätös kytköksen poistamisesta vie kehitystä oikeaan suuntaan.

”Tuore päätös on tervetullut, mutta eri asumismuodot eivät ole vielä tasa-arvoisessa asemassa. Tällä hetkellä valtio tukee suuremmalla korkotuella vuokrataloyhteisöjä kuin asumisoikeusyhteisöjä. Myös lausuntokierroksella olevaan 20 vuoden korkotukilainaan esitetään alhaisempaa omavastuukorkoa. Jotta eri asumismuodot olisivat aidosti samanarvoisessa asemassa, asumisoikeusasuntojen tuottamiselle pitäisi myöntää samanlaiset tuet kuin vuokra-asuntojen tuotannolle”, sanoo Pyykkönen .

SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.