Stora Enso tuo uusiutuvan puun teolliseen kaupunkirakentamiseen

Stora_Enso.svg

Stora Enso tavoittelee uudella puurakentamisen järjestelmällä puurakentamisen markkinan uudistamista ja kasvua. Yhtiö on vuoden 2016 alkupuolella lanseerannut suurelementtipohjaisen avoimen asuinkerrostalorakentamisen järjestelmän useammassa Euroopan maassa. Suomessa järjestelmän lanseeraustilaisuus järjestetään 1. syyskuuta. Samalla julkaistaan myös rakennejärjestelmän sovellus tilaelementtirakentamiseen. – Olemme ottaneet teollisen puurakentamisen kehitystyössä keskeisen roolin ja tavoitteemme on olla johtava modernin teollisen puurakentamisen ratkaisujen toimittaja ja edelläkävijä, kommentoi Petri Perttula, Stora Enson Rakentamisen Ratkaisujen johtaja.
Rakennusjärjestelmän kehitystyön taustalla on Perttulan mukaan puurakentamisen pirstaleisuus verrattuna betonipuolen elementtitoimittajiin. – Tämä on iso strateginen valinta, ja koemme sen ainoaksi tieksi saavuttaa betonielementtituotannon etumatka teollisessa rakentamisessa. Haluamme kasvattaa kokonaisuudessaan puurakentamisen markkinaa ja tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja uusiutumattomista materiaaleista valmistetuille rakentamisen tuotteille. Samalla haastamme betoniteollisuuden moderneilla ja vastuullisilla rakentamisen ratkaisuilla kasvavassa kaupunkirakentamisessa.

Järjestelmän suunnitteluoppaassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti rakentamisen kaikki vaiheet suunnittelusta ylläpitoon. Järjestelmän avulla voidaan rakentaa jopa 12-kerroksisia asuinkerrostaloja. Opas sisältää myös eri maiden ja alueiden rakennusfysiikkatiedot, kuten lämpötilaa, akustiikkaa, termisiä oloja ja palonsuojausta koskevat määräykset.

Kumppanuusverkosto asiakaspintaan

Perttulan mukaan tavoitteena on antaa arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, investoijille ja rakentajille valmiit ratkaisut ja työkalut siihen, miten saada puumateriaalin parhaat puolet esiin ja miten toteutetaan turvalliset optimiratkaisut rakentamisessa. – Meillä on järjestelmän suunnitteluohjeet verkossa englanniksi, saksaksi ja ranskaksi kaikkien käytettävissä erityyppisiä rakentamisen teknisiä ratkaisuja helpottamaan. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti siten, että tuotamme markkinoille tuotteita, joita markkinat tarvitsevat.

– Meidän hankekehittäjät tarjoavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille tukea ja tietoa sekä tarjoavat neuvontaa ratkaisuista markkinoilla toimiville tilaajille ja käynnistyviin kohteisiin. Jokainen komponentti tuotannossamme on vakioitu ja suunnittelija voi halutessaan korvata sen toisen toimittajan tuotteella, kertoo Perttula.

Valmiiden suunnittelua helpottavien ja tukevien palveluiden tuottamisella luodaan Perttulan mukaan uutta puurakentamisen markkinaa ja teknisellä tuella koulutetaan kumppanuusverkostoa. – Kun iso ei voi olla ketterä eikä tarjota kaikkea kaikille, olemme luoneet kumppanuusverkoston joka toimii asiakaspinnassa.

– Meidän roolimme on järjestelmän kehitystyön lisäksi puuosien valmistus, toimia tehokkaana toimituskanavana ja luoda uutta markkinaa. Haemme kumppaneita rakennusliikkeen ja meidän väliin koska haluamme pysyä puuosatoimittajana kaikille.

Puuosatoimitukset yhden luukun periaatteella

Järjestelmän puitteissa Stora Enso toimittaa kaikki puutuoteosat kuten seinä-, välipohja-, lattia- ja kattoelementit, pilarit, palkit sekä asentamisen edellyttämät tarvikkeet ja kiinnikkeet. – Kun suunnittelun oikeellisuudesta vastaavalta tilaajalta tulee tilauksen mitat ja määrät, toimitamme kumppaniverkostomme kautta tarvittavat puuosat yhdeltä luukulta kilpailukykyisesti kaikilla markkina-alueillamme.

Perttulan mukaan uuden järjestelmän myötä haetaan kasvua erityisesti kerrostalomarkkinassa, jossa rakentajat pyrkivät hajauttamaan urakoita ja riskejä. – Suurin odotusarvo on globaalissa kaupunkirakentamisessa, johon teollisilla massiivipuuratkaisuilla on mahdollista päästä nyt vahvasti mukaan. Materiaalin uusiutuvuutta arvostetaan kaupunkirakentamisessa yhä enemmän.

– Rakentamisen järjestelmät ja verkostot ovat globaaleja, sanoo Perttula. – Näin keräämme parhaiten kokemusta ja oppia standardisoiduista tavoista toimia ja viemme parhaita käytäntöjä eteenpäin. Standardisoidut vakiotuotteet voidaan integroida omiin sahoihimme ja teolliseen prosessiin alusta alkaen.

Rakentamisessa meneillään iso rakennemuutos

Rakentamisessa on Perttulan mukaan meneillään iso rakennemuutos, joka näkyy teollisen esivalmistuksen kasvuna, rakentamisen eri vaiheiden hajautuksena ja megatrendeinä kuten uusiutumattomien materiaalien vähenemisessä rakentamisessa sekä kasvavana kiinnostuksen puun käyttöön. – Eurooppalaiset arkkitehdit ja rakennusliikkeet haluavat lisää puuta. Puurakentamisen markkinoissa toimivat vahvasti jo nyt ekologiset perusteet ja joku päivä ne muuttuvat euroiksi, uskoo Perttula.

– Otamme nyt ison askeleen eteenpäin kun tuomme nyt markkinoille avoimen puurakentamisen järjestelmän. Tästä menestyy koko puutuoteala, jos kykenemme toimimaan yhdessä, muistuttaa Perttula.

Perttulan mukaan Stora Enson rakentamisen järjestelmässä tarjotaan ylivertaisen hyvät suunnittelun työkalut, jotka mahdollistavat rakentamisen puusta riskit minimoiden ja nopeasti. –Samalla kun suunnitteluun käytettävä aika vähenee, myös logistiikkaan ja työmaalla käytettävä aika lyhenee tehden rakentamisen kokonaisajan merkittävästi nykyistä nopeammaksi ja kilpailukykyisemmäksi.