SRV:n rakentama VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

VTT:n tutkimuskäyttöön tuleva uusi ydinturvallisuustalo on noussut harjakorkeuteensa Espoossa. SRV:n rakentaman ja Senaatti-kiinteistöjen omistaman rakennuksen harjannostajaisia vietetään 4. kesäkuuta Otaniemessä.

”Ydinturvallisuustalon suunnittelu ja rakentaminen on ollut erittäin mielenkiintoista, mutta myös vaativaa. Töitä on tehty tiiviissä yhteistyössä tulevan käyttäjän kanssa. Kohde on turvaluokiteltu, ja tuleva käyttö vaatii kaksinkertaiset talotekniset järjestelmät. Massiiviset paikallavalurakenteet vaativat lisäksi kattavan sääsuojan ja pitkän kuivumisajan”, kuvailee SRV:n työpäällikkö Pekka Kähkönen rakentamisen ja suunnittelun erityispiirteitä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT keskittää ydinturvallisuustutkimuksensa uuteen, vuonna 2016 valmistuvaan Ydinturvallisuustaloon, jossa yhdistyvät sekä kokeellinen työ että laskennallinen mallinnus.

Ydinturvallisuustalo on kooltaan 7 800 bruttoneliömetriä. Toimistotiloja on 3 354 htm2 ja tutkimustiloja 2 690 htm2. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan koko VTT:n kampusaluetta palveleva kokouskeskus. Työpisteitä toimisto-osassa on yhteensä 150. Hankkeen kokonaisarvo on reilut 30 miljoonaa euroa. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto SARC.

Ensimmäisinä valmistuvat toimistotilat, joihin päästään muuttamaan helmikuussa 2016. Laboratorioiden arvioitu valmistumisaika on touko-kesäkuussa 2016, jonka jälkeen vuorossa ovat tutkimuslaiteasennukset. Toiminta käynnistyy vaiheittain. Täydessä käytössä rakennus on noin vuonna 2018.

”Uudistuksen avulla varmistetaan VTT:n pitkän tähtäimen mahdollisuudet erityisesti alan kokeelliseen tutkimukseen sekä rooli alan kansainvälisenä huipputoimijana”, toteaa tutkimusalueen päällikkö Timo Vanttola VTT:ltä.

Kokeellista tutkimusta edustavat rakennukseen sijoitettavat reaktorimateriaalien tutkimuslaitteet, radioaktiivisten materiaalien tutkimus sekä ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvä turvallisuustutkimus. Suurin osa tiloihin muuttavista asiantuntijoista tekee reaktoriturvallisuuden laskennallista mallinnusta.

Tytäryhtiö VTT Expert Services Oy:n puolella tehdään lisäksi ydinvoimalaitosten kokeellista suodatintutkimusta, joka sijoitetaan samaan kiinteistöön.

Viranomaiset ja voimayhtiöt tarvitsevat alan tutkimusosaamista ja ajanmukaisia laitteistoja maan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointiin. Kotimaisen tarpeen lisäksi on tarkoitus vastata kansainväliseen kysyntään.

Ydinturvallisuustalon rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt, ja se on ensimmäinen Senaatti-kiinteistöjen kärkihankemallilla johdettu rakennushanke. Mallilla toteutetaan kaikki suuret ja vaativat rakennushankkeet, ja siinä panostetaan erityisesti projektinjohtoon. Urakkamuoto valitaan ja räätälöidään hankekohtaisesti.