SRV mukana uudistamassa Lappeenrannan kampusaluetta

SRV osallistuu Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen kehittämiseen peruskorjaamalla Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun tiloja. Peruskorjauksen lisäksi tilojen käytettävyyttä ja monimuotoisuutta parannetaan rakentamalla muunneltavia työtiloja ja kohtaamispaikkoja kampuksen käyttäjille. Hankkeen arkkitehtonisesta kokonaisuudesta vastaa Aihio Arkkitehdit Oy. Toukokuussa 2016 käynnistyneen hankkeen rakennustöiden arvo on noin 31 miljoonaa euroa, ja peruskorjaus- ja muutostöiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2018.

“Suomen yliopistokiinteistöt Oy:lle toteutettava hanke herättää syystäkin innostusta SRV:ssä. Olemme rakentaneet ja peruskorjanneet useita tieteen kehtoja ympäri Suomea – muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenan, Helsingin yliopiston pääkirjaston sekä Jyväskylän yliopiston kampusrakennuksia ja parhaillaan olemme mukana kehittämässä Aalto-yliopiston kampusaluetta Otaniemessä. Skinnarilan kampuksen peruskorjaus ja modernisointihanke on hieno lisäys tähän joukkoon”, SRV:llä hankkeesta vastaava tuotantojohtaja Antti Raunemaa kertoo.

Skinnarilan kampuksen rakennuskanta on valmistunut vaiheittain vuosien 1973–2004 aikana, ja vanhimmat kampusrakennukset ovat olleet käytössä ilman merkittäviä peruskorjauksia yli 40 vuotta. Kiinteistöjen peruskorjaustarve on akuutti, koska talotekniikka, rakenteet ja tilat ovat suurilta osin alkuperäisiä. Peruskorjauksen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös kampuksen energiatehokkuuteen. Green Campus -ideologian mukaisiin toimiin varaudutaan muun muassa aurinkoenergian ja järvilämmön liitäntämahdollisuuksin sekä huomioimalla rakentamisessa Terve talo -toteutuksen kriteerit.

Hankkeen yhteydessä kampuksen toiminnallisuutta kehitetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukaisesti ja tilojen käyttöä tehostetaan monimuototiloja lisäämällä sekä tilarakennetta tiivistämällä. Kampukselle rakennetaan vetovoimaisia kohtaamispaikkoja ja muunneltavia työtiloja, jotka tukevat erilaisia oppimisen muotoja ja oppimisympäristöjä. Lisäksi kampuksen laboratoriotiloihin tehdään vähäisiä korjauksia ja muutostöitä. Kaikkiaan noin 68 000 neliömetrin suuruisen kampuksen pinta-ala ei kasva merkittävästi muutosten myötä.

“Tämän synergiahankkeen käynnistyminen on vaatinut paljon taustatyötä ja tahtotilaa myös tulevilta käyttäjiltä. On hienoa päästä toteuttamaan hanketta kustannustehokkaasti osaavien kumppaneiden kanssa, jotka ovat aiemminkin olleet rakentamassa korkeakouluympäristöjä”, kertoo Suomen yliopistokiinteistöjen rakennuttamisen ja ylläpidon johtaja Aki Havia.

Hanke toteutetaan projektinjohtourakointimallilla, jossa SRV toimii projektinjohtourakoitsijana. Malli mahdollistaa rakennustöiden nopeamman aloittamisen ja peruskorjauksen sekä muutostöiden rationaalisen ja taloudellisen toteutuksen.