SRV mukana toteuttamassa Kehä I Keilaniemessä -hanketta

SRV on mukana kehittämässä modernia ja merellistä kaupunkiympäristöä Espoon Keilaniemeen ja viemässä Espoon Kehä I Keilaniemessä -rakennushanketta eteenpäin. Yhtiön infrahankkeista vastaava SRV Infra Oy toteuttaa nyt tammikuussa käynnistyvän hankkeen katu- ja tienrakennustyöt ja toimii yhteistyössä Espoon kaupungin, Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteutettavassa hankkeessa pääurakoitsijana. Hankkeessa Kehä I siirretään betonitunneliin maan sisään, ja sen ylle rakennetaan puistokansi.

“Kehä I Keilaniemessä -hankkeen tavoitteena on yhdistää Otaniemi, Keilaniemi ja Tapiola yhtenäiseksi kaupunkialueeksi, mahdollistaa asuntorakentaminen elokuussa 2016 avattavan metroaseman viereen sekä sujuvoittaa liikennettä. Tunnelissa maan alla suuren maantien melu- ja päästöhaitat jäävät minimiin. Muutokset parantavat myös jo olemassa olevien asukkaiden asuinympäristön viihtyvyyttä”, sanoo rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare Espoon Kaupunkitekniikan keskuksesta.

Kehä I:n siirtäminen tunneliin liittyy olennaisesti koko Keilaniemen alueen kehittämissuunnitelmiin. Tunneloinnilla mahdollistetaan alueelle suunniteltujen tornitalojen toteutuminen. Lopullista päätöstä tornien rakentamisesta ei ole vielä tehty. SRV:llä on ollut vuodesta 2008 suunnitteluvaraus tonteille, ja osapuolet neuvottelevat parhaillaan asuintornien tonttien kaupasta. Päätöksiä mahdollisista tonttikaupoista tehtäneen tammi-helmikuun aikana.

“SRV on ollut jo vuodesta 2006 asti vahvasti mukana kehittämässä Keilaniemen aluetta ja sinne suunniteltuja asuintornitaloja. Keilaniemi hankkeena osuu täydellisesti strategiaamme kehittää liikenteen solmukohtiin sijoittuvien kaupunkien keskustoja ja olisi upea jatke parhaillaan käynnissä olevalle REDI-hankkeellemme. Lisäksi Keilaniemi on maisemaltaan aivan ainutlaatuinen ja tulee toteutuessaan tarjoamaan jälleen jotain täysin uutta pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoille”, SRV:n hankekehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Timo Nieminen toteaa.

Keilaniemeen on suunnitteilla neljä tornia ja pysäköintilaitos. Toteutuessaan Keilaniemi Towers -asuintornit tulevat olemaan Suomen korkeimmat asuintalot, korkeimman tornin yltäessä jopa lähes 145 metrin korkeuteen. Kaikkiaan neljään torniin on suunniteltu yli 1 000 asuntoa. Tornien yhteyteen on mahdollista sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa.

Toteutus kahdessa vaiheessa, liikennejärjestelyt merkittäviä

Kehä I Keilaniemessä -hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan puolikkaan, noin 220 metrin mittaisen tunnelin rakentaminen, Otasolmun eritasoliittymä sekä tornitalojen ja Raidejokerin vaatimat louhinnat. Louhintatöitä pyritään tekemään ripeästi talven, kevään ja kesän 2016 aikana, jotta ne saataisiin mahdollisimman valmiiksi ennen metroliikenteen käynnistymistä elokuussa 2016. Tunnelin ensimmäinen puolikas valmistuu syksyyn 2018 mennessä ja mahdollistaa kahden ensimmäisen tornitalon rakentamisen. Lopullisesta tunnelista tulee noin 400 metrin pituinen, mutta sen loppuosa ja loput mahdolliset kaksi tornitaloa rakennetaan vasta myöhemmin.

Hankkeessa rakennetaan modernia, merellistä kaupunkia alueen perinteitä kunnioittaen. Aalto-yliopiston kampus ja monet kansainvälisten yritysten toimistot tekevät alueesta elävän kaupunkiympäristön, ja uuden metroyhteyden sekä nyt rakennettavien väylien ansiosta se on myös helposti saavutettavissa.

“Hanke tulee luonnollisesti vaikuttamaan melko lailla Kehä I:n ja Länsiväylän liikenteeseen useiden vuosien ajan. Liikennejärjestelyiden ensimmäisessä vaiheessa Kehä I:n kaistoja järjestellään ja ajorataa siirretään länteen, jotta läheisten tornitalojen louhinnalle jäisi tilaa. Turvallisuudesta huolehditaan alentamalla nopeusrajoitus 50 km:iin tunnissa. Joitakin kevyen liikenteen väyliä joudutaan sulkemaan töiden ajaksi, mutta alikulku kehän ali mahdollistetaan koko töiden ajan. Nämä muutokset ovat voimassa kesään 2016 saakka, jolloin Kehän tielinja siirretään tilapäisesti idemmäs metroaseman viereen, jotta tietunnelia päästään rakentamaan. Me kaikki hankkeen osapuolet tulemme osaltamme varmistamaan, että liikennejärjestelyt sujuvat mahdollisimman joustavasti, ja että tietoa on saatavilla helposti”, työmaasta SRV Infra Oy:ssa vastaava työpäällikkö Timo Sinkkonen toteaa.

Jatkossa liikenne saadaan sujuvammaksi, kun Kehä I:lle rakennetaan uusia eritasoliittymiä. Tunnelin pohjoispäähän rakennetaan Otasolmun kiertoeritasoliittymä, josta jatkuvat yhteydet Karhusaarentielle ja Keilaniemeen. Tunnelin eteläpäähän taas rakennetaan suuntaisliittymä, jonka kautta pääsee Länsiväylän suunnasta Keilaniemeen. Tapiolantien liittymä säilyy toistaiseksi liikennevaloliittymänä, johon Otaniemen puolelle tehdään uusi ramppi Kehä I:lle Leppävaaran suuntaan.