SRV mukana suunnittelemassa Espoon Kivenlahden uutta metrokeskusta ja sitä ympäröiviä asuntokortteleita

SRV vahvistaa entisestään asemaansa pääkaupunkiseudun liikenteen solmukohtien kehittäjänä ja rakentajana. Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut SRV:lle ja VVO:lle alueen Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelua varten. Uuden metroaseman sisäänkäyntien ympärille rakentuvaan metrokeskukseen kuuluu myös laaja asuntokorttelikokonaisuus sekä toimisto- ja liiketilaa.

Rakennettava metrokeskus koostuu neljästä korttelista. Suunnittelualueelle kaavaillaan noin 76 000 neliömetriä asuintiloja ja noin 56 000 neliömetriä liike-, toimisto- ja palvelutiloja, sekä bussiterminaali ja liityntäpysäköinti. Asunnoista osa toteutetaan tornitaloina, joissa liike-, toimisto- ja palvelutilat rakennetaan tornien alakerroksiin ja asuintilat ylempiin kerroksiin. Kaikkiaan alueelle rakennetaan noin 1 200 asuntoa.

Espoon kaupunki valitsi hankkeen yhteistyökumppanin avoimen hakumenettelyn kautta. SRV:n, VVO:n, Siton ja HKP:n suunnitelmassa toteutuu kaupungin asettamat kehitystavoitteet. Suunnitelmasta löytyy selvä kävelykeskusta ja rakennettavan alueen liittyminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on hyvin huomioitu. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, ja liike-, toimisto- sekä palvelutilat on sijoitettu siten, että niissä on helppo asioida. Asuntorakentamisen sijoittamisessa on huomioitu alueen haasteellinen sijainti Länsiväylän varrella.

“Suunnitteluvarauksen hakumenettelyllä saatiin tavoitteen mukaisesti erinomainen lähtöaihio alueen kaavoituksen jatkosuunnitteluun yhdessä SRV-VVO-hankeryhmän kanssa. Teknisesti pitkälle tutkittu ehdotelma yhdistää hienosti vanhan ja rakentuvan uuden Kivenlahden keskustan miellyttävällä kävelykeskustalla ja hyödyntää tämän metron pääteaseman kaupallisen- ja toimitilapotentiaalin.  Hankeryhmän vahva kokemus vastaavanlaisista haastavista kehityskohteista on nähtävissä ratkaisuissa.  Tästä on hyvä jatkaa “, toteaa Espoon kaupungin projektinjohtaja Kimmo Leivo.

“Kivenlahden hanke on juuri SRV:n strategian mukainen sijaiten yhdessä Espoon kehittyvimmistä kaupunkikeskuksista ja liikenteen solmukohdassa. Olemme todella iloisia päästessämme mukaan kehittämään myös Kivenlahden aluetta ja luomaan uutta metrokeskusta”, SRV:n hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen jatkaa.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uusi metrokeskus bussiterminaaleineen ja liityntäpysäköinteineen samanaikaisesti Länsimetron kanssa. Rakennustyöt Kivenlahdessa käynnistyvät kaavoituksen valmistuttua, arviolta 2017 – 2018 ja metrokeskuksen arvioidaan valmistuvan 2020-luvun alkupuolella.