Sponda rakennuttaa Tikkurilan juna-aseman yhteyteen toimisto- ja liiketilakokonaisuuden

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj rakennuttaa Vantaan Tikkurilaan, juna-aseman yhteyteen toimisto- ja liiketilakokonaisuuden. Osoitteeseen Väritehtaankatu 8 valmistuva 6-kerroksinen toimisto- ja liikekiinteistö täydentää kehittyvän Tikkurilan palvelutarjontaa ja muodostaa merkittävän kokonaisuuden Tikkurilan kaupunkikuvaan.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, ja heinäkuussa 2016 käynnistyy ensimmäinen vaihe maanrakennustöillä. Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöön valmistuu yhteensä 9 500 neliömetriä vuokrattavaa tilaa, josta noin puolet on toimistotilaa ja puolet liike- ja palvelutiloja. Sisä- ja ulkopaikoitustilaa kiinteistöön tulee yhteensä 210 autolle. Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa noin 4 000 neliömetriä lisää vuokrattavaa toimitilaa. Toisen vaiheen käynnistämisestä päätetään myöhemmin vuokraustilanteen mukaan.

Maaliskuussa 2018 valmistuvan hankkeen ensimmäisen vaiheen investoinnin arvioidaan olevan noin 31 miljoonaa euroa. Toimitalon tiloista on vuokrattu noin 57 prosenttia, ja kiinteistössä tulee toimimaan muun muassa Lehto Group Oyj, Fitness24Seven, Majoituspalvelu Forenom ja ravintoloitsija Kim Heiniö. Tuotto investoinnille on arviolta noin 7,3 prosenttia.

Uutta toimitilaa liikenteen solmukohtaan

Uusi liiketilakokonaisuus sijoittuu Tikkurilan aseman itäpuolelle, Jokiniemen alueelle. Suoraan Tikkurilan juna-asemaan yhteydessä oleva kiinteistö tarjoaa siinä toimiville yrityksille erinomaisen näkyvyyden ja tavoitettavuuden. Sijainti maamme vilkkaimpiin kuuluvan juna-aseman yhteydessä tuo myös luontaista asiakasvirtaa kiinteistössä toimiville yrityksille.

Tikkurila on voimakkaasti kehittyvä kasvukeskus ja liikenteen solmukohta, jonka liikenneyhteydet paranivat entisestään Kehäradan valmistumisen myötä. Uusi kiinteistö tukee alueen kehitystä ja tuo kasvavaan kaupunginosaa kaivattuja lisäpalveluja, jotka lisäävät entisestään Tikkurilan houkuttavuutta ja vetovoimaisuutta.

Liike- ja toimistotalon suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan energiatehokkuutta ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Rakennukselle haetaan Gold-tason LEED®-ympäristösertifikaattia. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jolla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Lehto Group Oyj.