Siscon Halminen: Asennevastarinta puurakentamista kohtaan murtumassa

771d3073-6b48-4012-932c-577ce8d03c8a

Kuvassa vas. Kimi Vainio ja oik. Pasi Halminen

– Viimeisen vuoden aikana on rakennusliikkeiden ja investoijien asenne muuttunut puurakentamista kohtaan täysin, sanoo Sisco Oyj:n toimitusjohtaja Lauri Halminen Ääni on muuttunut kellossa, kun isot investoijat ja rakentajat etsivät puukerrostalokohteita. Asennevastarinta on murtumassa ja me uskomme lähivuosina nopeaan teollisen puurakentamisen kasvuun.

Kun tavoitellaan asuntotuotannon kohtuuhintaisuutta, on puun käyttö rakentamisessa tullut Halmisen mukaan kustannustehokkaana ratkaisuna mukaan kuvaan. -Nyt kiinnostus kohdistuu myös 5-10 miljoonaa euroa maksaviin pientalokokonaisuuksiin, jotka ovat vuokranantajalle kustannustehokkaita. Vuokranantajat ovat havainneet, että vuokralaisten vaihtuvuus tällaisissa kohteissa on äärimmäisen vähäistä, koska asukkaat asettuvat pientaloihin eri tavoin kuin kerrostaloon, sanoo Halminen.

Sisco Oyj valmistaa LVL-massiivipuusta puurakentamisen tuoteosia ja moduuleita sekä toimii grynderirakentajana. Sisco hankkii materiaalin toimituskumppani MetsäWoodilta valmiina kertoriparakenteina asuntojen ala-, ylä- ja välipohjat ja muita rakentamisen LVL-komponentteja.

– Liimapuupohjaiseen massiivipuuhun perustuvan rakentamisen järjestelmän ominaisuudet ratkaisevat monta modulaarisen puurakentamisen ongelmaa, kuten kuljetuksen aikaisen jäykistämisen, kerrosten ja moduuleiden väliset liitokset, talotekniikan reitityksen sekä rakenteiden kantokyvyn, kuvailee Halminen.

Kaavoittaja ja rakennusvalvonta kohtuuhintaisuuden jarruina

Tänä vuonna valmistuu noin 500 asuntoa erillis- ja pientaloihin, minkä lisäksi yhtiö aloittaa moduulipohjaisen puukerrostalotuotannon tänä vuonna. -Haluamme olla muurinmurtajia puurakentamisen läpimurrossa.

Halmisen mukaan kohtuuhintainen asuntotuotanto myös pääkaupunkiseudulla on mahdollista, vaikka rakentamisen toimialalta kuuluu myös toisenlaisia puheenvuoroja. -Kohtuuhintaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan tahtotila ja asennemuutosta niin rakentajilta kuin kunniltakin. Kuntien tulisi joustaa kaavoissa paljon ja laatia kaavat enemmän joustaviksi kuin rajoittaviksi kuten nykyisin tehdään. Kaavoittaja haluaa säädellä jokaisen yksityiskohdan sen sijaan että katsottaisiin yhdessä, minkälainen rakennus kaavatontille sopii.

– Kaavoittaja ja rakennusvalvonta eivät tue teollista asuntotuotantoa, vaan ne tunkevat omia mielipiteitään ja halujaan kaavamääräyksiin. Voi sanoa, että puolessa kunnista rakentamisen ohjaus ei perustu yksinomaan kaavaan ja olemassa oleviin määräyksiin, vaan omiin kustannuksia nostaviin tulkintoihin. Kunnat voisivat itse vaikuttaa rakentamisen kohtuuhintaisuuteen tulkitsemalla rakentamisen määräyksiä säädösten puitteissa järkevästi, huomauttaa Halminen.

Halminen muistuttaa, että Suomessa on monta kuntaa, jotka ovat kaavoittaneet puurakentamisen alueita ja tilaavat puurakenteisia päiväkoteja, kouluja ja hoivatiloja niiden terveellisyyden takia. -Teollinen puurakentaminen on kunnalle tilaajana täydellinen ratkaisu, koska tämä ei edellytä raskasta organisaatiota kuntapäähän.

Puurakentamisen tarvitaan lisää suunnitteluosaamista

Kaavoituksen lisäksi yhtenä konkreettisena puurakentamisen kasvun esteenä on Halmisen mielestä ollut rakentamisen määräykset, jotka tulisi saattaa kaikessa rakentamisessa samalle viivalle. -Me rakennamme puutaloja, mutta puu ei saa niissä näkyä, vaan se pitää peittää suojalevyillä mikä taas nostaa kustannuksia. Kun Keski-Euroopassa puutalo näyttää puutalolta, me potkimme tässäkin asiassa omaan nilkkaamme. Tässäkin suhteessa meidän on luotava Suomeen alusta alkaen modernin puurakentamisen kulttuuri, mitä säädökset ja viranomaiset tukevat.

– Toisena jarruna on ollut puurakentamisen suunnitteluosaamisen puute. Koska puurakentamisen suunnittelun ammattitaitoa ei Suomesta löydy riittävästi, olemme hankkineet moduulirakentamisen suunnittelun ja kustannushallinnan osaamista ulkomailta, kuvailee Halminen.

Halmisen mukaan teollinen rakentaminen edellyttää vakioituja ratkaisuja eikä joka kohdetta voi suunnitella yksilöllisesti. -Myös logistisen ketjun hallinta ja tehdastiloihin siirtyvä puurakentaminen on erilaista kuin perinteisessä rakentamisessa ja se vaatii uutta työvoimaa.

Teollinen tuotanto mahdollistaa puurakentamisen läpimurron

Markkinointipäällikkö Kimi Vainion mukaan puun käyttöön rakentamisessa päädyttiin siksi, että markkinoilla ei ole isoa puutuoteosien valmistajaa. -Meidän tuotteemme on teknisesti korkeatasoinen ja ekologinen. Me emme käytä missään rakenteissa muovia, vaan ne ovat hengittäviä. Uskomme, että ympäristötietoisuus, vähähiilisyys ja terveellisyys ovat niitä arvoja, joiden merkitys rakentamisessa kasvaa. Viime vuosien home- ja kosteusongelmat sekä keskustelu rakentamisen virheistä ja laadusta pakottavat rakennusteollisuuden ottamaan nämä asiat vakavasti, arvioi Vainio.