Sigge Arkkitehdit Oy valittiin Turku Energian tontin aluesuunnittelukilpailun voittajaksi

rasteri_havainnekuva

Turku Energian tontin ja entisten raitiovaunuhallien muodostaman alueen kehittämiseksi järjestetyn suunnittelukilpailun on voittanut Sigge Arkkitehdit Oy kilpailutyöllään ’Rasteri’. Suunnittelukilpailun avulla haluttiin löytää alueelle arkkitehtonisesti omaleimaisia ratkaisuja, jossa pääpaino on vanhan ja uuden yhteensovittamisessa, kohtuuhintaisessa asumisessa sekä vaiheittaisessa toteutettavuudessa.

Turun kaupunki, Turku Energia -konserni ja TVT Asunnot Oy järjestivät yhteistyössä aluesuunnittelukilpailun asemakaavatyön pohjaksi. Kilpailulla haettiin ideoita Linnankatu 65:ssä sijaitsevan Turku Energian tontin sekä Amiraalistonkatu 6:ssa sijaitsevien entisten raitiovaunuhallien muodostaman alueen kehittämiseksi.

Suunnittelukilpailun lähtökohtana olivat tavoitteet avoimesta ja monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Korkeatasoisen kilpailun voittajaksi valittiin Sigge Arkkitehdit Oy:n kilpailutyö ’Rasteri’.

– ’Rasteri’ on yhtenäinen ja urbaani kokonaisuus, joka kokonaisuutena vastaa parhaiten kilpailuohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, toteaa kilpailun arviointiryhmän puheenjohtaja Timo Laiho.

Aluesuunnittelukilpailuun ilmoittautui 33 työryhmää, joista kilpailun arviointiryhmä valitsi loppukilpailuun neljä parhaiten kriteerit täyttävää työryhmää. Valituilta työryhmiltä vastaanotettiin määräaikaan mennessä neljä kilpailuehdotusta nimimerkeillä: Enter, Ylä pual jokke, Rasteri ja Kryssi. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta teki päätöksen kilpailun voittajasta arviointiryhmän yksimielisen valinnan pohjalta.

Elinvoimaa ja viihtyisyyttä uutta ja vanhaa yhdistämällä

Aluesuunnittelukilpailun avulla etsittiin kaupungin omistuksessa olevien Turku Energian tontin sekä entisten raitiovaunuhallien muodostamalle alueelle omaleimaisia, laadukkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja alueen elinvoiman ja viihtyisyyden lisäämiseksi, maankäytön kehittämiseksi ja tulevan asemakaavamuutoksen suunnittelun tueksi.

-Kilpailun tulos antaa hyvät lähtökohdat asemakaavanmuutokselle, jossa täydennysrakentamisen keinoin halutaan eheyttää kaupunkirakennetta ja parantaa korttelin toimivuutta ja elinvoimaa, kertoo arviointiryhmän jäsen, kaavoituspäällikkö Christina Hovi.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa painotettiin vanhojen voimalarakennusten innovatiivista uusiokäyttöä yhdistettynä uusien asuinrakennusten rakentamiseen ja eri toimintojen yhteensovittamiseen, vaiheittaista toteutettavuutta, kohtuuhintaista asumista, miellyttävää asuinympäristöä sekä kaupunkikuvaan sopivaa, arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoista ja mielenkiintoista ratkaisua.

-Voittaneen työn pohjalta voidaan laatia asemakaava, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen asukkaille, toteaa TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss.

Loppukilpailuun valitut työryhmät, kilpailuehdotusten nimimerkit ja arviointiryhmän jäsenet

Kilpailuehdotukset jätettiin nimimerkeillä. Nimimerkillä varustetut, tekijätiedot sisältäneet kuoret avattiin vasta sen jälkeen, kun kilpailun voittajatyö oli päätetty.

Loppukilpailuun valitut työryhmät ja kilpailuehdotusten nimimerkit:
•    Sigge Arkkitehdit Oy, ”Rasteri”
•    Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy ja Realprojekti Oy, ”Enter”
•    Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, ”Ylä pual jokke”
•    Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy, ”Kryssi”

Arviointiryhmän jäsenet:
•    Timo Laiho, tonttipäällikkö, DI, Kiinteistöliikelaitos
•    Mika Rajala, arkkitehti SAFA, Kiinteistöliikelaitos
•    Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, arkkitehti SAFA, Ympäristötoimiala
•    Thomas Hagström, kaavoitusarkkitehti, arkkitehti SAFA, Ympäristötoimiala
•    Teppo Forss, toimitusjohtaja, KTT, TVT Asunnot Oy
•    Risto Vaittinen, toimitusjohtaja, DI, Turku Energia
•    Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto JKMM OY

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi tonttipäällikkö Timo Laiho ja sihteereinä toimivat kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström ja arkkitehti Mika Rajala.

Arviointiryhmä on kuullut työnsä aikana seuraavia asiantuntijoita:
•    Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, DI, Helsingin Kiinteistövirasto
•    Turun Museokeskus, lausunto kilpailuehdotuksista

Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet valmisteltiin Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja ympäristö-toimialan kaupunkisuunnittelun, TVT Asunnot Oy:n ja Turku Energian yhteistyönä.