SATO käynnistää Oulunkylän ”Viisaan liikkumisen korttelin” rakentamisen jo tänä vuonna

SATO Oyj ja Y-Säätiö sopivat VR Groupin kanssa Oulunkylän aseman ja tulevan Raide-Jokerin solmukohdassa sijaitsevan alueen kiinteistökaupasta. Alueelle rakennetaan lähivuosina yhteensä noin 500 vuokra-, omistus- ja osaomistusasuntoa. Erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitsevan korttelin toteuttaminen vastaa voimakkaaseen kaupungistumiskehitykseen.

SATO Oyj ja alueelle tulevasta valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta vastaava Y-Säätiö ostivat alueen 30.12.2019 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa VR Groupilta. Tonttikauppa on yksi SATOn historian suurimmista.

SATO ja VR Group sopivat loppuvuonna 2016 VR:n Oulunkylässä omistaman korttelin kehittämisestä ja ostamisesta asemakaavoituksen valmistuttua. Oulunkylän Viisaan liikkumisen korttelin asemakaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.11.2019. Lainvoiman 31 100 kerrosneliömetriä asuntorakentamista mahdollistava kaava sai 27.12.2019.

“Viisaan liikkumisen kortteliksi nimetyn tontin sijainti Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä on ainutlaatuinen. Kaavoituksen tärkeimmäksi lähtökohdaksi valittiin julkisiin liikenneyhteyksiin ja kevyen liikenteen mahdollisuuksiin tukeutuva korttelirakenne, joka joustaa asumisen ja liikkumisen tarpeiden muuttuessa”, sanoo SATO Oyj:n investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio.

“On ilo olla mukana tukemassa kaupunkirakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista tulevassa keskeisessä raideliikenteen solmukohdassa pääkaupunkiseudulla. SATOn ajatukset Viisaan liikkumisen korttelista tukevat hyvin VR Groupin strategiaa kasvattaa raideliikenteen matkustajamääriä”, sanoo VR Groupin kiinteistökehityspäällikkö Kai Perhola.

Uudelle alueelle rakennetaan seuraavien viiden-kahdeksan vuoden aikana noin 500 uutta asuntoa: vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntoja, valtion tukemia vuokra-asuntoja sekä välimuodon asuntotuotantoa. Alueella on tällä hetkellä 1970-luvulla rakennettu kerrostalokortteli, jossa on yhteensä 155 asuntoa.  Nykyiset asunnot puretaan, sillä asunnot vaatisivat täydellistä peruskorjausta, joka ei ole taloudellisesti kannattavaa.

SATO on käynnistänyt alueen toteutussuunnittelun yhdessä kaavoituksen pohjaksi järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneen Arkkitehtitoimisto HMV Oy:n kanssa. Alueen rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2020 aikana.