SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen: Suomi tarvitsee kaupungistumisen tiekartan

2014-11-05 14_59_45-Millaista-asuntopolitiikkaa_3696.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Suomi tarvitsee tiekartan, jolla kaupungistuminen otetaan kestävästi haltuun. Vuoteen 2030 mennessä yli puoli miljoonaa ihmistä muuttaa kaupunkiseuduille.

– Pelkästään pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa kahden Lahden kaupungin verran seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näin suurta asukasmäärän kasvua ei voi ohjata pelkän asuntopolitiikan keinoin, SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen toteaa.

Työikäisen väestön keskittyminen muutamaan kasvukeskukseen edellyttää Suomelta vahvaa yhdyskuntarakennepolitiikkaa.

– Asuntopolitiikka on nivottava osaksi maankäyttö-, liikenne- ja elinkeinopolitiikkaa. Sitä johtamaan on perustettava rakennetun ympäristön ministeriö, Hievanen vaatii.

Helsingin seudulle kaavailtu metropolihallinto on aluetasolla askel samaan suuntaan. Hievanen varoittaa luomasta sen yhteyteen useita vaalipiirejä.

– Mikäli metropolihallintoon ryhdytään synnyttämään alueellista vastakkainasettelua, koko hallinnon mielekkyys katoaa. Asunnot, palvelut ja työpaikat on sijoitettava metropolikaavalla koko alueen etua ajatellen.

Asunnot joukkoliikenneyhteyksien varrelle

Sauli Hievanen patistaa valtiota edellyttämään kunnilta enemmän asuntotuotantoa liikenneinvestointien vastapainoksi. Asunnot on rakennettava joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja työvoiman liikkuvuutta voidaan Hievasen mukaan edistää poikittaisia raideyhteyksiä rakentamalla. Raidejokeri Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen mahdollistaa mittavan asuntotuotannon lisäämisen nykyisten etelä–pohjoissuuntaisten joukkoliikennekäytävien sisään.

– Tiiviimmässä yhdyskuntarakenteessa julkisten palveluiden tuottaminen on halvempaa, päästöt ovat pienempiä, työvoima liikkuu ja yritysten tuottavuus kasvaa, Sauli Hievanen huomauttaa.

Hievanen haluaa myös lisää vauhtia kaavoitukseen. Sitä voitaisiin nopeuttaa muun muassa aikataulua ja tärkeysjärjestystä säätelevän kaavatakuun käyttöönottamisella, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kohtuullistamalla ja täydennysrakentamisen rajoitteita poistamalla.

Sauli Hievasen esitys Vuokralaiset VKL ry:n järjestämässä palkansaajien asuntopoliittisessa seminaarissa tiistaina 4. marraskuuta 2014