Sähköasennusalalle uusi työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat tänään 16.12.2014 saavuttaneet neuvottelutuloksen uudesta talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksesta. Sähköliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi.

Sopimusalalla neuvoteltiin koko ajan työrauhan vallitessa. Uusi työehtoehtosopimus astuu voimaan taannehtivasti edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien 1.10.2014. Tekstimuutokset astuvat kuitenkin voimaan 16.12.2014.

Työehtosopimus on palkkaratkaisultaan keskusjärjestöjen välisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Työehtosopimusratkaisun yhteydessä päätettiin useiden tekstikysymyksiä käsittelevien työryhmien perustamisesta. Työntekijöiden kannalta parannuksia sovittiin mm. nollatyösopimuksilla töitä tekevien työehtoihin, kokonaishintaurakan eli ns. köntän sopimista koskeviin ehtoihin ja urakkalaskelmien esittämisvelvollisuuteen. Työnantajapuoli sai mahdollisuuden sopia työntekijän kanssa takaisinottovelvollisuudesta luopumisesta ja alalla jo aikaisemmin erillisen sopimuksen perusteella voimassa olleen valtakunnallisen työntarjoamisvelvollisuuden rajoittamisen koskemaan työntekijän omaa työhönottoaluetta ja työhönottopaikkaa.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen nimeä yksinkertaistettiin ottamalla käyttöön uusi nimi, sähköasennusalan työehtosopimus.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan ehdot ovat perinteisesti olleet identtiset sähköistysalan työehtosopimuksen kanssa. Sähköistysalan työehtosopimuksen solmii Sähköliiton kanssa Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

PALTA ei esittänyt neuvotteluissa Sähköliitolle sen kaltaisia vaatimuksia, joiden vuoksi STTA on asettanut työsulku-uhan. Tämä helpotti olennaisesti sopimukseen pääsemistä PALTA kanssa. STTA:n asettama, vain sen jäsenyrityksiä koskeva työsulku-uhka on edelleen voimassa.

Sähköliiton hallitus harkitsee torstaina 18.12.2014 STTA:n jäsenyritysten työntekijöitä koskevan lakon aloittamista. Sopimusalan johtokunta esittää hallitukselle, että lakko ei kuitenkaan koskisi niitä STTA:n jäsenyrityksiä, jotka päättävät jättäytyä työsulun ulkopuolelle.

Sähköalojen ammattiliitto ry on SAK:hon kuuluva, noin 36 000 sähköisten alojen ammattilaisen muodostama liitto. Se solmii 13 valtakunnallista työehtosopimusta.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on palveluyritysten ja yhteisöjen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 on arviolta 39 miljardia euroa. Sillä on runsaat 1 700 jäsenyritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät Suomessa yli 150 000 palkansaajaa. PALTA on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suurimpia jäsenliittoja.