Ranska tähtää maailman johtavaksi puurakentamisen maaksi

938c30d0-a8b2-4a57-870e-11ef12b4e0f0

REI Habitat -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jarquin

Ranskan puutuoteala on asettanut tavoitteeksi kasvattaa puurakentamisen osuutta 30 prosenttiin kaikesta rakentamisesta vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoista tavoitetta pidetään realistisena, koska Ranskalla on suuret metsävarat sekä vahva puurakentamisen ja suunnittelun osaaminen.

Nancyssä pidetyn Forum Bois Construction -puurakentamisen konferenssi nosti puurakentamisen Ranskan presidentinvaalien teemaksi toimittamalla puurakentamisen kasvattamiseen tähtäävän vetoomuksen kaikille ehdokkaille. Konferenssiin osallistui alan yritysten lisäksi arkkitehtejä, suunnittelijoita ja poliittisia päättäjiä.

– Tavoitteen perusteena on erityisesti ilmastomuutos, jonka torjumisessa puun käyttöä tulee edistää kaikessa uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa, painottaa puurakentamiseen erikoistuneen kiinteistöyhtiö REI Habitat -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jarquin.

– Puurakentamisen edistämisessä on mentävä nyt käytännössä eteenpäin varsinkin julkisella sektorilla, jolla on tässä keskeinen rooli. Pelkät aikomukset eivät enää riitä. Koska puu on tällä hetkellä ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, se on tämän vuosisadan edistynein materiaali, tiivistää Jarquin.

Puu on jo kaupunkirakentamisessa

Puutuoteteollisuus on Jarquinin mukaan valmiina vastaamaan haasteeseen kasvattaa puurakentamisen osuutta merkittävästi. – Rakennamme parempia ja korkeampia puurakennuksia. Emme julista kilpailua muiden rakennusmateriaalien kanssa, mutta haastamme koko rakennusalan kestävään rakentamiseen.

– Vaikka Ranskassa on puurakentamisessa tapahtunutkin vahvaa kehitystä, tulevaisuudessa puuteollisuuden täytyy olla jatkuvasti vahvempi, dynaamisempi ja innovatiivisempi. Tarvitsemme lisää puurakentamisen arvokkainta pääomaa eli asiantuntemusta sekä oppilaitoksiin ja korkeakouluihin lisää puurakentamisen opetusta, sanoo Jarquin.

Jarquin uskoo puurakentamisen mahdollisuuksiin kaupunkirakentamisessa. – Ympäristötekijöiden lisäksi puurakentamisen nopeus, keveys ja arkkitehtoniset mahdollisuudet suosivat betonin ja teräksen korvaamista puurakenteilla myös urbaanissa rakentamisessa. Kun teollinen esivalmistus kehittyy, puun osuus kaupunkirakentamisessa kasvaa.

Kommentti

Vaikka ensilukemalta ranskalaisten tavoite tulla maailman johtavaksi puurakentamisen maaksi saattaa tuntuakin suomalaisen lukijan silmissä kaukaiselta, se kannattaa silti ottaa vakavasti. Ranskassa on ollut aina vahva poliittinen ohjaus puurakentamisen veturina. Ilmastomuutos ja ekologisten arvojen kasvu on monin paikoin saanut paikalliset poliitikot valitsemaan puun asuntorakentamisen, urheilupaikkojen ja julkisten tilojen rakentamiseen. Ratkaisuja perustellaan ympäristötekijöiden lisäksi aluetalouden, työllisyyden ja asukaslähtöisen arkkitehtuurin nimissä.

Ranskassa on toteutumassa käytännössä puurakentamisen tulo vahvasti kaupunkirakentamiseen. Massiivi- ja insinööripuuhun perustuvat ratkaisut ovat osoittautuneet tiiviissä kaupunkirakentamisessa soveliaiksi ja kilpailukykyisiksi erityisesti siksi, että puutuoteosat ovat esivalmistettuja, niiden kuljetus ja asentaminen on nopeaa, työmaa aiheuttaa vähemmän ja lyhyemmän aikaa häiriötä liikenteelle ja asukkaille.

Ranskassa arkkitehdit ovat ottaneet puurakentamisen omakseen. Kun rakennushankkeissa arkkitehtien rooli on keskeinen, arkkitehtien vaikutus ulottuu perinteistä suunnittelua laajemmalle. Myös puurakentamisen mahdollisuuksien ympärillä käytävässä keskustelussa ja poliittisessa vaikuttamisessa arkkitehdit ovat ottaneet näkyvän paikan.

Puurakentaminen näkyy Ranskassa julkisen keskustelun lisäksi vahvasti koulu- ja päiväkotirakentamisessa, vanhusten palvelutaloissa, urheilupaikoissa, maatila- ja matkailurakentamisessa sekä palveluliiketoiminnassa kuten ravintoloissa. Puuta käytetään myös vanhan korjaamiseen, kuten on tapahtunut Louvren kaltaisissa suojelukohteissa tai rautatieasemien korjauksissa.

Kun pariisilaisen suuren pankin toimitusjohtaja liputtaa investointivalmiuksia puurakentamisen kohteille, perusteet kannattaa kuunnella huolella. Teollinen puurakentaminen on läpäissyt sijoittajan silmissä uskottavuuden kynnyksen, se on kilpailukykyistä ja siihen luotetaan. Tämä avaa puulle läpimurron urbaanirakentamisen, mistä niin ikään Ranskassa on jo paljon esimerkkejä. Seuraava puurakentamisen näytön paikka on Bordeauxiin nouseva 14-kerroksinen puukerrostalo, jolla halutaan osoittaa puurakentamisen teknisen osaamisen ja teknologian hallintaa. Monien suomalaistenkin tunteman Pariisin keskeisimmän rautatieaseman Gare Nordin sisätiloihin rakennetun L`Etoile Nord- nimisen ravintolan sisustuksessa on käytetty näyttäviä liimapalkkeja.

Ranska muistuttaa olevansa metsämaa, mikä pitääkin paikkansa. Metsävaroja on, mutta niiden teollisessa jatkojalostuksessa puurakentamisen tuoteosiksi on ranskalaisten kunnianhimoisen tavoitteen ja strategian heikoin lenkki. Vaikka poliittinen tahtotila puurakentamisen edistämiseksi on vahva, tilaajat ja investoijat luottavat, arkkitehdit suunnittelevat laadukasta puurakentamista ja osaamista löytyy, ei kunnianhimoinen tavoite toteudu ilman metsiä jalostavia omia puutuotealan yrityksiä.