RAKLI ry: Jyväskylän seutu kehityksen kärjessä

500px-Jyväskylä.vaakuna.svg

Keski-Suomessa rakennetaan lähivuosina runsaasti. Suurhankkeita ovat muun muassa uusi sairaala, Suomen vientiäkin piristävä biotuotetehdas, modernin kaupunkisuunnittelun malliesimerkki Kankaan alue ja Jämsän kylpylä. Myös infrastruktuuria ja olemassa olevia kiinteistöjä kehitetään nyt aktiivisesti. Jyväskylä on Suomen kaupungeista kolmanneksi voimakkaimmin kasvava, minkä vuoksi tarvetta rakennetun ympäristön uudistamiselle ja palvelujen lisäämiselle on runsaasti.

”Jyväskylän talous on saatu tasapainoon ja kasvava kaupunki tarvitsee investointeja pystyäkseen palvelemaan uusia asukkaitaan. Uudisrakentamisen lisäksi kiinnostavia näkymiä on myös kiinteistökehityksessä, kun esimerkiksi sairaala-alueella vapautuu paljon tilaa uuden rakennuksen valmistuessa muutaman vuoden kuluttua”, kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi yhteisseminaariin kokoontuneille rakentajille ja kiinteistönomistajille.

Kasvukeskukset imevät investointeja

Kasvaville alueille investoiminen on tällä hetkellä Suomessa voimakas trendi, koska kaupungistuminen etenee maassamme ripeästi.”Esimerkiksi asuntorakentamisesta 90 prosenttia keskittyy 12 suurelle kaupunkiseudulle”, kertoi Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Näillä seuduilla sijaitsevat kiinteistöt kiinnostavat myös sijoittajia. ”Viime vuosi oli kiinteistömarkkinoilla erittäin vilkas. Kun tuotto-odotukset Helsingin ydinkeskustassa laskevat, ovat sijoittajat valmiita ottamaan enemmän riskiä ja kauppaa on alettu käydä enenevässä määrin myös kasvukeskusten kohteista”, toimitusjohtaja Erkki Hakala Catellasta kuvasi markkinatilannetta.

Ei vain nostureita

Kaupungin voimakas kasvu vaatii kiinteistökannan jatkuvaa kehittämistä ja uusien käyttötarkoituksien ideoimista, mistä esimerkkinä toimii entisen kaupan muuntuminen Hollywood Bowling & Billiards -peli- ja ravintolamaailmaksi Jyväskylässä. Uudistamalla ja tiivistämällä olemassa olevaa kaupunkia, taataan sen elinvoimaisuus ja positiivinen kehitys. ”Kiinteistöalan pitää tarjota sitä, mille on tarvetta, ja tämän vuoksi tarvitaan sekä kykyä ymmärtää asiakkaita ja heidän toimintaansa entistä paremmin että mahdollisuuksia uudistaa rakennuksia reippaastikin”, RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen alleviivasi.  Yksi kiinteistöliiketoimintaa muuttava ilmiö on esimerkiksi yrityskoon pienentyminen, minkä tuloksena syntyy Start Up Leipomon ja Voimala Business Parkin kaltaista tarjontaa.

Rakentajille riittää töitä

”Työvoimaa on Keski-Suomessa nyt hyvin saatavilla rakennushankkeisiin. Tästä voidaan kiittää työ- ja elinkeinotoimiston aktiivisia toimia, joilla on varmistettu sekä nuorten ensimmäisen työpaikan saanti että kokeneempien tekijöiden mahdollisuus muuntokoulutukseen”, kiitti Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Hannu Koponen. Myös oppilaitokset vastaavat runsaan rakentamisen aiheuttamaan tarpeeseen ja kouluttavat lisää ammattilaisia. Yhden yksittäisen suurhankkeen työllisyysvaikutus on tuhansia henkilötyövuosia, joten useamman yhtäaikaisen työmaan myötä Keski-Suomessa on nyt tarjolla töitä lukuisille rakentajille. Esimerkiksi julkisen rakennushankkeiden parissa työskentelee seudulla tänä ja ensi vuonna kumpanakin noin 3000 henkilöä, kertoo Keski-Suomen liitto.

Suurhankkeet yhdistävät

Keskisuomalaisissa hankkeissa näkyvät hyvin kiinteistö- ja rakentamisalan tuoreimmat virtaukset. Resurssiviisaus on keskeisessä roolissa luonnollisesti biotuotetehtaassa, mutta myös uuden sairaalan rakentamisessa sekä kiinteistökehityshankkeissa. Kankaan alueella toteutuu moderni, sekoittunut kaupunkirakenne, jossa viihtyisyyttä lisäävät taidekokemukset. Jyväskylän seudulle elinvoimaa tuovia hankkeita on valmisteltu ja rakennetaan erittäin avoimella ja kaupunkilaisia osallistavalla tavalla. Myös yhteistyö tilaaja- ja toteuttajatahojen välillä on alueen hankkeissa ollut erittäin tiivistä. Yhteistoimintamallit ja kaikkien osaamisen tehokas hyödyntäminen parantavat niin prosessin hallintaa kuin lopputuloksen laatuakin.

Kiinteistö- ja rakentamisalan kuulumisia Keski-Suomesta käsiteltiin RAKLIn ja Rakennusteollisuus RT:n järjestämässä seminaarissa Jyväskylässä 13.1.2016.

www.rakli.fi
www.rakennusteollisuus.fi