Rakentajien työttömyys sulaa

Rakennusalan työttömyys on sulanut kevään aikana lähes samalla tasolle kuin mitä se oli vuosi sitten. Toukokuussa sai ansiosidonnaista päivärahaa 11601 rakentajaa eli 20.5 % Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä. Tämä on 0.6 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta neljä prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa.

Alueittain katsottuna rakentajien työttömyys on pudonnut varsin tasaisesti eri puolilla Suomea. Pudotus on ollut Uuttamaata lukuun ottamatta neljän prosentin pinnassa. Uudellamaalla oli jo huhtikuussakin muuta maata alhaisempi työttömyys.

Viime vuotiseen verrattuna eri alueiden työttömyys on nyt kaikkialla muutaman prosenttiyksikön suurempaa.

Toukokuussa työttömyys tipahti eniten Keski-Suomessa: 4.8% eli 23.8 prosenttiin. Viime vuotiseen verrattuna luku on 1.2 prosenttiyksikkö korkeampi. Näin työttömyys tippui huhtikuusta (suluissa työttömyysprosentti) :

Uusimaa -2.7 % (13.2%)

Keski-Suomi -4,8 % (23.8 %)

Häme -4.6 % (18.9 %)

Itä-Suomi -4.1 % (24.3 %)

Pohjanmaa -4.6% (21.1%)

Kymi -3.5% (20.7 %)

Satakunta -3.9 % ( 22.6 %)

Turku -4.3 % (15.6 %)

Kainuu -4.2 % ( 35.7 %)

Lappi  -4.5 % (27.9 %)

Oulu   -4.3 % (24.5 %)