Rakentajat sanoutuvat irti rasismista

10391635_189339383251_5363834_n

Suomen rakentajat ovat kiinnittäneet huolestuneina huomiota rasistisen puheen, uhkailun ja väkivallan lisääntymiseen. Rakennusliiton hallituksen mukaan vihaa ja eriarvoisuutta lietsova puhe vahingoittaa yksittäisten ihmisten lisäksi myös koko suomalaista yhteiskuntaa.

Rasismi on ajattelu- ja toimintatapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille ja kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet.

-Tällainen toimintatapa on selkeässä ristiriidassa Rakennusliiton edustamien, inhimillisyyttä, tasa-arvoisuutta ja tasapuolisuutta edustavien periaatteiden kanssa.

-Rakennustyömailla tehdään joka päivä työtä monia eri kansallisuutta, uskontoa ja kulttuuritaustaa edustavien ihmisten kanssa. Rakentajat ovat siksi myös arkielämän tärkeitä tiennäyttäjiä.

Rakennusliitto korostaa, että jokaiselle ihmiselle kuuluu yhtäläinen arvo ja tasavertainen kohtelu sekä rakennustyömailla että laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Rakentajat vastustavat kaikenlaista vihan, halveksunnan ja syrjinnän lietsomista. Se on vaarallista toimintaa, joka saattaa riistäytyä helposti myös fyysiseksi väkivallaksi.

-Meillä kaikilla on oltava oikeus työskennellä, viettää vapaa-aikaa tai liikkua turvallisesti ilman pelkoa.

Rakentajat sanoutuvat irti kaikesta rasismista ja väkivallasta.

-Me haluamme toimia työpaikoilla ja asumisalueilla siten, että kaikki ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi. Rakentajat omalta osaltaan sitoutuvat siihen, ettei vihan kierre yhteiskunnassa syvene.