Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2015 syys-marraskuussa lähes 8 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden syys-marraskuussa 7,6 prosenttia ja myynnin määrä 6,4 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

rlv_2015_11_2016-02-12_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi edelleen jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 9,9 prosenttia enemmän kuin syys-marraskuussa vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 4,9 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisen toimialalla 12,0 prosenttia. Talonrakentamisessa kasvua oli 8,5 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 3,6 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, marraskuu, Tilastokeskus