Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa lähes 3 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 2,9 prosenttia ja myynnin määrä 2,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto väheni 2,2 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2015_01_2015-04-14_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Suurinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisen toimialalla, 5,1 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 2,2 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisessa 6,4 prosenttia. Talonrakentamisessa myynnin määrä lisääntyi 2,0 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 1,4 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, tammikuu, Tilastokeskus