Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kesä-elokuussa 1,3 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 1,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla koko toimialan liikevaihto väheni 1,1 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2014_08_2014-11-12_tie_001_fi_001

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi kesä-elokuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Talonrakentamisen myynnin määrä kasvoi 1,2 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 1,1 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä väheni 1,1 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2014, elokuu, Tilastokeskus