Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa runsaat 7 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2015 helmi-huhtikuussa 7,4 prosenttia ja myynnin määrä 7,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2015_04_2015-07-13_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi eniten, 16,1 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia ja talonrakentamisen liikevaihto 6,2 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisessa 18,8 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä lisääntyi 6,2 prosenttia ja talonrakentamisen myynnin määrä 5,9 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, huhtikuu, Tilastokeskus