Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa lähes 9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 8,9 prosenttia ja myynnin määrä 6,7 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

rlv_2016_04_2016-07-13_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi edelleen jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 9,4 prosenttia enemmän kuin helmi-huhtikuussa vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 5,7 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmi-huhtikuussa talonrakentamisessa 6,7 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla kasvua oli 8,7 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 6,4 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2016, huhtikuu, Tilastokeskus