Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 3,1 prosenttia vuotta aiemmasta

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa 3,1 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 0,8 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2014_04_2014-07-11_tie_001_fi_001

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmi-huhtikuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta. Talonrakentamisen myynnin määrä kasvoi 3,9 prosenttia, erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 2,5 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä 0,1 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Yritysten toimialoja tarkastettu heinäkuussa julkaistuissa tiedoissa

Osana yritystilastojen uudistusta liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä entistä laajemmin käyttöön yhtenäiset, yritysrekisterin määrittämät toimialat. Aikasarjoihin toimialamuutokset on huomioitu vuoden 2013 alusta. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan.

Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2014, huhtikuu, Tilastokeskus