Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa vuotta aiemmasta

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2014 elo-lokakuussa 1,5 prosenttia ja rakennusyritysten myynnin määrä 0,7 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2013 elo-lokakuussa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2014_10_2015-01-14_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Talonrakentaminen kasvoi 2,0 prosenttia, erikoistunut rakennustoiminta 1,4 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen 0,4 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi eniten talonrakentamisen toimialalla, 1,3 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä kasvoi 0,6 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä puolestaan väheni 0,3 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2014, lokakuu, Tilastokeskus