Rakennustieto ja Sähköinfo pyrkivät yhteistyösopimuksella parantamaan rakennusalan ammattilaisten tietopalveluja

Rakennustieto ja Sähköinfo ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa kummankin yrityksen toimiala- ja asiakastuntemusta. Yhteistyöllä pyritään löytämään uusia ja parempia kiinteistö-, talotekniikka-, sähköistys-, turvallisuus- ja infra-alan ammattilaisia kokonaisvaltaisesti palvelevia tietopalvelusisältöjä sekä molempien osapuolien liiketoimintaa tukevia ratkaisuja.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on kehittää yhteistyötä sekä edistää tietoisuutta tietopalvelujen sisällöistä ja kehityksestä Rakennustiedon ja Sähköinfon välillä.

Yhteistyö Sähköinfon ja Rakennustiedon välillä on jo tätä ennenkin ollut pitkään käynnissä. Nyt tehdyllä sopimuksella tiivistetään yhteistyötä ja pyritään avoimeen tiedon vaihtoon sekä parannetaan yritysten välistä kontaktiverkostoa.

Yhteistyön muotoina ovat muun muassa sisältötuotannon työryhmien projektit, sovittujen sisältöjen julkaiseminen vastavuoroisesti kummassakin tietopalvelussa sekä yhteisten tilaisuuksien järjestäminen.