Rakennustiedon RAKEVA-palkinto 2015 kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivelle

Rakennustietosäätiön hallitus myönsi vuoden 2015 RAKEVA-palkinnon Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivelle . RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa.

Palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: Teppo Salmikivi on ennakkoluulottomasti kehittänyt ja soveltanut hankkeen osapuolten yhteistoimintaan pohjautuvia toteutusmuotoja (mm. allianssi- ja yhteistoimintasopimukset). Teppo on myös ollut aktiivisesti mukana kehittämässä toimialan yhteisiä tietopalveluja ja sopimusmalleja Rakennustiedon toimikunnissa.”

RAKEVA-palkinnon ovat viimeksi saaneet

–        2013 Rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupunki, rakennusvalvonta

–        2011 Toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes

–        2009 Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki

–        2007 Konsernijohtaja, DI Risto Vahanen, Vahanen-yhtiöt

Lisäksi jaettiin kaksi ElämäntyöRAKEVA-palkintoa:

Arkkitehti Alpo Halme

ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin ansioista akustiikkasuunnittelun suomalaisen perustan luomiselle, pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä sen tunnetuksi tekemiselle osana rakennussuunnittelua.

Arkkitehti Martti Jokinen

ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin Jokiselle tunnustuksena kansallisten arvorakennusten huolehtimisesta sekä keskiaikaisten kirkkojen kunnostuksen ansiokkaasta ohjaamisesta hänen toimiessaan museoviraston yliarkkitehtina.

Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen perustamaan palkintolautakuntaan kuuluivat tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry; toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry sekä arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy.