Rakennusteollisuus Uudenmaan talouden valopilkku

Uudellamaalla toimivien yritysten odotukset tulevan syksyn talousnäkymistä ovat edelleen vaatimattomat. Poikkeus on rakennusteollisuus, jonka suhdannekuva on kirkastunut.

Heinäkuussa tehdyn EK:n Suhdannebarometrin mukaan elpymistä ei ole nähtävillä.

”Viime kuussa lähes joka viides teollisuuden ja rakennusalan yrityksistä odotti suhdanteiden paranevan, vaikka tilaustilanne ja kannattavuus ovat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna heikommat. Investointeja sen sijaan tehdään hieman enemmän kuin vuosi sitten”, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen .

Uudenmaan suhdannetilanne käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometrista. Heinäkuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 352 uusmaalaista yritystä, jotka työllistävät 116 000 henkeä.

Suhdannebarometrin mukaan suhdannekäännettä ei voi jäädä odottamaan, sillä sellaista ei Uudellamaalla eikä koko Suomessakaan ole näköpiirissä.

”Kaikkea kasvua on tuettava ja pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä”, Pakarinen vaatii.

Vaihtelu palvelualojen suhdanneodotuksissa suuri

Palveluita myyvien yritysten suhdannetilanne on heikko.

”Nyt ollaan samalla tasolla kuin finanssikriisin jälkeen. Ennustuksissa on tosin päästy plussalle eli elpymistä odottavia yrityksiä on hieman enemmän kuin tilanteen heikkenemistä odottavia,” Pakarinen kertoo.

Palvelualalla huolestuttaa erityisesti työpaikkojen määrän väheneminen.

”Palveluala on alueen suurin työllistäjä, joten työttömyyden kasvu iskee erityisesti Uudellamaalla. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on kuitenkin merkittävä, esimerkiksi ict- ja viestintäala kasvattavat tuotantoaan ja henkilöstöään, mutta heikosta kysynnästä kärsivä kaupan ala aikoo edelleen pienentää työvoimaansa.”

Poikkeuksen työvoiman kysynnässä tekee rakennusteollisuus, joka jopa kärsii ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiongelmista.