Rakennusmestareita koulutetaan todelliseen tarpeeseen Jyväskylässä

Rakennusmestari (AMK) -koulutus  käynnistyy tammikuussa Jyväskylässä Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.  Aloituspaikkoja on 20 ja koulutus järjestetään monimuotototeutuksena JAMKin pääkampuksen tiloissa. Rakennusmestareiksi suuntautuvien teknikoiden koulutus lopetettiin Suomesta kokonaan vuonna 1996. Viimeisin AMK-toteutus aloitettiin keväällä 2013 yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

– JAMK-TAMK -yhteistyönä alkaneesta rakennusmestarikoulutuksesta valmistuu opiskelijoita ensi keväänä ja he ovat tuoreimmat tulokkaat sitten vuoden 1996, vastuuopettaja ja lehtori Jukka Konttinen kertoo. Uusi koulutus tulee siis todella tarpeeseen.

Rakennusmestarikoulutus tähtää työmaatehtäviin. AMK-insinöörikoulutus toi osaltaan alalle suuntauksen, jossa nimenomaan työmaatehtävistä kiinnostuneiden ammattiosaajien saanti vaikeutui.

– Monesti unohdetaan, kuinka mittavia hankkeita työmaan mestarit joutuvat tekemään, kun kyseessä on jopa useiden kymmenien miljoonien eurojen hankkeet. Voisi ajatella, että työmaan vastaava mestari toimii melko suuren yrityksen toimitusjohtajana. Alan kannalta on myös välttämätöntä, että työmaalla toimivien työnjohtajien ja vastuuhenkilöiden arvostusta saadaan nostettua, YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Mikko Räty pohtii.

– Näen, että rakennusmestarikoulutuksella turvataan nimenomaan motivoituneiden ja sitoutuneiden osaajien saaminen tulevaisuudessa rakennusalan työmaatehtäviin.

Nyt järjestettävä rakennusmestarikoulutus on Jyväskylässä kertaluontoinen. Kyse on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmasta, mutta opetushenkilökunta tulee JAMKista. Virallisesti opiskelijat ovat seamkilaisia ja opiskelevat SeAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.  Järjestelyyn  päädyttiin, koska JAMKilla ei ole  rakennusmestarikoulutukseen aloituspaikkoja eikä koulutuslupaa. Rakennusmestarikoulutuksen yhteistyösopimus allekirjoitetaan 14.9.

– SeAMKilla ja JAMKilla on ollut jo kauan hyvää yhteistyötä koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralla. Nyt  toimintaa tiivistetään entisestään, SeAMKin rehtori Tapio Varmola kiteyttää.

Valmistuville rakennusmestareille voinee luvata hyviä työelämänäkymiä, koska Jyväskylän alueen rakennusalan yrittäjät ovat esittäneet toteutuksesta vahvan toiveen.

– Rakennusmestarikoulutuksella  korvataan rakennusliikkeiden rakennusmestarivajetta, työjohtoporrasta tarvitaan työmaille pikaisesti, Konttinen toteaa.

Rakennusmestari (AMK) -tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa. Hakuaika jatkuu 22.9. saakka ja hakeminen tapahtuu osoitteesta opintopolku.fi.