Rakennusliitto: Uuden korkotuen käyttö jäämässä vähäiseksi

Hallitus valmistelee taannoisten päätöstensä mukaisesti uutta 20 vuoden korkotukimallia vuokra-asuntojen rakentajille. Mallissa on hyviä lähtökohtia, kuten rajoitusten kohdekohtaisuus ja uusien toimijoiden teoreettinen mahdollisuus asuntorakennuttamiseen. Kaavaillun mallin käytännön vaikutukset ovat kuitenkin jäämässä Rakennusliiton mielestä vähäisiksi.

Hallituksen esityksen mukaan alennettu 2.2 prosentin omavastuukorko koskee vain lainoja, jotka hyväksytään viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen lainojen omavastuu nousee 3.4 prosenttiin.

Rakennusliiton mielestä korkotuki jää tulevien vuosien rahoitusmarkkinatilanteessa lähes olemattomaksi. Tukimalli ei juurikaan kannusta toimijoita rakentamaan uusia tuettuja vuokra-asuntoja. Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan vuokra-asuntotuotannon määrän lisäämiseksi mallin omavastuukorko tulisikin määrittää 2,2 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden ajaksi

”Vuokra-asuntopula edellyttäisi etenkin Helsingin julistamista erityisalueeksi, jossa tarvitaan suuri sosiaalisen asuntorakentamisen ohjelma. Ohjelma pitäisi sisällään kannustavat korkotukimallit käynnistysavustuksineen, kaavoituksen vauhdituksen, täydennysrakentamisen lisäämisen ja matalakorkoisen lainoitusjärjestelmän.

Harjuniemi väläyttää, että on syytä harkita Kuntarahoituksen lainoitusmahdollisuuksien lisäämistä ja valtion Asuntorahaston  parempaa hyödyntämistä.

”Sosiaalisen asuntotuotannon tarve ei vähene tulevinakaan vuosikymmeninä. Markkinoilta saatavaa edullista rahoitusta tulisi hyödyntää määrätietoisesti myös tuetussa asuntotuotannossa, jonka lainoille myönnetään valtion takaus. Valtion tulisikin vahvistaa Asuntorahastoa ja kehittää sen edellytyksiä tuotannon tukemiseen sen sijaan, että vähävaraisten vuokralaisten rahastoon maksamia lainoja siirretään budjetin yleiskatteeksi.