Rakennusliikkeelle yhteisösakko ja sen esimiehille sakot suojaamattomista sirkkeleistä

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy:n yhteisösakkoon sekä sen omistajan ja työnjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja oli syyskuun 2012 ja huhtikuun 2013 aikana tehnyt yhtiön työmaille yhdeksän tarkastusta, joista neljällä kerralla hän oli nähnyt, että työmailla olleista sirkkeleistä oli puuttunut terän yläsuoja ja kerran myös jakoveitsi. Koska sama työturvallisuuspuute oli tarkastajan huomautuksesta huolimatta toistunut, työsuojeluviranomainen teki asiasta poliisille rikosilmoituksen.

Syytteessä olleet yhtiön omistava toimitusjohtaja ja työnjohtaja kiistivät syytteen ja totesivat, että sirkkeleiden suojauspuutteet on aina korjattu heti kun ne on havaittu eikä tarkastaja ole havainnut sirkkeleiden suojauspuutteita läheskään kaikilla tarkastuksilla. He vetosivat myös siihen, että sirkkelin suojien puuttuminen on hyvin yleistä ja suojaton sirkkelin terä on “maan tapa”. Syytetyt kertoivat myös, että yhtiön työmailla on ollut yhteensä 11 sirkkeliä eikä kaikkia yrityksen käytössä olleita sirkkeleitä ole voitu jatkuvasti valvoa. Heidän mukaansa työmailla olleiden sirkkeleiden kuntoa on seurattu sillä tarkkuudella kun se on ollut käytännössä mahdollista, mutta työntekijät ovat vastoin esimiesten määräystä ja heidän tietämättään poistaneet suojat eikä heillä ole ollut mahdollisuutta estää sitä ennalta. Heidän mukaansa myöskään kurinpitotoimiin ryhtyminen työntekijöitä kohtaan ei ole ollut mahdollista, koska työmailla on työskennellyt useita työntekijöitä eikä suojat poistanutta työntekijää ei ole saatu selville.

Työsuojeluviranomainen totesi käräjäoikeudessa, että koska suojien poistaminen on työntekijän velvollisuuksien vastainen teko ja se oli esimiesten kielloista huolimatta jatkunut, olisi työnantajalla ollut erityinen velvollisuus valvoa suojien paikallaanpysymistä sekä ryhtyä voimakkaampiin toimenpiteisiin suojien poistamisen estämiseksi.

Käräjäoikeus tuomitsi molemmat syytetyt työturvallisuusrikoksesta, koska he olivat laiminlyöneet valvoa riittävästi sirkkeleiden käyttöä ja työturvallisuusmääräysten noudattamista ja ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin puutteiden ehkäisemiseksi. Yhtiön omistajajohtajalle oikeus tuomitsi 25 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 3 500 euroa ja työnjohtajalle 15 päiväsakkoa, joka tekee hänelle maksettavaa 495 euroa.

Työnantajana toimivalle yhtiölle oikeus tuomitsi 5 000 euroa yhteisösakkoa. Oikeus tuomitsi yhteisösakon siitä huolimatta, että työturvallisuusrikoksesta tuomittu toimitusjohtaja omistaa yhtiön käytännössä yksin eli yhtiön 50 osakkeesta 49 osaketta. Perusteluina oikeus totesi, että yhteisösakkoa on lähtökohtaisesti pidettävä säännönmukaisena seuraamuksena työturvallisuusrikoksista, työturvallisuusrikosta ole pidettävä vähäisenä ja työturvallisuusrikoksissa työnantajan vastuu on lähellä ankaraa vastuuta.