Rakennusliike Lehto Oy uudistaa organisaatiorakennettaan

Rakennusliike Lehto Oy on kasvanut tänä vuonna kannattavasti. Kasvu näyttäisi jatkuvan myös ensi vuonna haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, sillä talousohjatulle rakentamispalvelulle on näinäkin aikoina selvää kysyntää.

Rakennusliike Lehto Oy uudistaa organisaatiorakennettaan palvellakseen entistä paremmin asiakkaitaan ja parantaakseen tuotantotehokkuutta. Uudet liiketoimintayksiköt erikoistuvat oman segmenttinsä asiakastarpeiden parempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta entistä parempien ja kokonaistaloudellisempien ratkaisujen tarjoamiseen ja toteuttamiseen valtakunnallisesti.

Rakennusliike Lehdon toimitusjohtajaksi on nimitetty DI MBA Timo Reiniluoto. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja ja perustaja Hannu Lehto keskittyy Päätoimija-konsernin toimitusjohtajan tehtäviin.

Toimitilarakentaminen-liiketoimintayksikkö keskittyy toimisto-, liike-, logistiikka- ja tuotantotilojen kehittämiseen ja toteuttamiseen valtakunnallisesti. Liiketoimintayksikössä on tehty seuraavat nimitykset: Liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Jaakko Heikkilä, myyntijohtajiksi Timo Haaraniemi ja Jukka Pekonen, rakennuspäälliköksi Yrjö Lahtinen, työpäälliköiksi Tapio Viljamaa ja Jussi Wiik, hankintapäälliköksi Erno Sanaksenaho ja suunnittelupäälliköiksi Tuomas Nupponen ja Jussi Tolonen.

Hyvinvointitilat-liiketoimintayksikkö keskittyy erityisasumisen, kasvatus- ja päivähoitotilojen kehittämiseen ja toteuttamiseen valtakunnallisesti. Liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Tuomo Mertaniemi, myyntijohtajaksi Juha Paananen, rakennuspäälliköksi Ville-Pekka Lehto ja hankinta- ja toimistoinsinööriksi Pekka Heikkilä. Suunnittelupäällikkönä toimii oman toimensa ohella Risto Rautio.

Korjausrakentaminen-liiketoimintayksikkö keskittyy käyttötarkoituksen muutoksien kautta kehitettäviin omaperusteisiin asuntohankkeisiin suurimpien kaupunkien keskusta-alueilla. Yksikön johtajana toimii Jaakko Heikkilä. Hankepäälliköksi on nimitetty Samu Ilmarinen ja suunnittelupäälliköksi Risto Rautio.

Suuret projektit -liiketoimintayksikkö keskittyy toteuttamaan suuria ja monimutkaisia hankkeita kuten kauppakeskuksia ympäri Suomen. Projektiorganisaatio nimetään aina erikseen tapauskohtaisesti. Yksikkö toimii toimitusjohtaja Reiniluodon alaisuudessa.

Talotekniikka-yksikkö on liiketoimintayksiköitä palveleva tukiyksikkö, joka huolehtii talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kaikissa Lehdon hankkeissa. Yksikön johtajaksi on nimitetty Pekka Kajula.

Rakennusliike Lehdon johtoryhmän muodostavat Timo Reiniluoto (pj), Jaakko Heikkilä, Tuomo Mertaniemi, hankintajohtaja Marko Kähkönen ja Pekka Kajula.