Rakennusalalla neuvottelutulos vuoden 2016 palkoista

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen vuoden 2016 palkoista ja työehtosopimusten uudistamisesta nykyisillä teksteillä vuodeksi eteenpäin. Palkkaratkaisu noudattaa työllisyys- ja kasvusopimuksen linjaa.

Rakennusalan palkat nousevat maaliskuun alusta 10 senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2016 – 28.2.2017. Työehtosopimusten tekstit säilyvät palkkoja koskevia osia lukuun ottamatta nykyisellään.

Rakennusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen kokouksessaan perjantaina 25. syyskuuta.

Alakohtaiset sopimusneuvottelut rakennusalan kahdeksan työehtosopimuksen solmimiseksi käydään mahdollisimman nopeasti.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset työllistävät näillä kahdeksalla työehtosopimusalalla noin 50 000 työntekijää.