Raisio rakentaa bioenergialaitoksen Suomeen

Raisio-konserni rakentaa Raision tehdasalueelleen bioenergialaitoksen, jonka myötä yhtiön omissa toiminnoissaan käyttämä ja tehdasalueen muille toimijoille myytävä teollisuushöyry ja kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella. Investoinnin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa ja sen arvioitu välillinen työllistämisvaikutus koko ketjussa on 30 – 40 työpaikkaa. Oman bioenergialaitoksen myötä Raisio ottaa ison harppauksen kohti hiilineutraaliutta.

Oman bioenergialaitoksen rakentaminen Raision tehdasalueella käytettävän teollisuushöyryn ja kaukolämmön tuotantoon on osa yhtiön tavoitetta korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla aina, kun se on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Uusi bioenergialaitos käyttää polttoaineena puuhaketta, joka hankitaan paikallisilta metsänhoitoyhdistyksiltä ja muilta toimittajilta. Teholtaan 9,5 MW:n bioenergialaitos käyttää puuhaketta keskimäärin kolme rekka-autollista vuorokaudessa.  Rakennustyöt aloitetaan kevättalvella 2016 ja laitos otetaan käyttöön kevään 2017 aikana.

Investoinnin myötä Raision tehdasalueella tuotettavalla lämpöenergialla valmistettavien tuotteiden hiilidioksidipäästöt pienenevät selvästi. Höyryn toimittamiseen liittyvä hävikki vähenee murto-osaan nykyisestä ja energiatuotannon ympäristöpäästöt pienenevät oman bioenergialaitoksen myötä.