Puutuoteteollisuus ry vahvistuu: Hirsitaloteollisuus ry uudeksi yhdistysjäseneksi

Suomalaisten puutuoteteollisuusyritysten edunvalvoja Puutuoteteollisuus ry on saanut uuden yhdistysjäsenen. Johtavien suomalaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö Hirsitaloteollisuus ry on liittynyt Puutuoteteollisuus ry:n jäseneksi 1.10.2015.

Puutuoteteollisuus ry uudelleenorganisoi toimintansa 1.4.2015 alkaen ja siirtyi samalla Rakennustuoteteollisuus RTT:stä Metsäteollisuus ry:n toimialajärjestöksi.

”Hirsitaloteollisuuden liittyminen Puutuoteteollisuuden jäseneksi on merkittävä askel alan vaikutusvoiman vahvistamiseen. Jäsenet edustavat maamme johtavia hirsitalotehtaita, ja ne valmistavat yli 80 % kaikista Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista. Hirsitaloteollisuuden liittyminen Puutuoteteollisuuteen on tärkeä osa toteutussuunnitelmaamme, jossa alan edunvalvontaa yhtenäistetään”, Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola toteaa.

”Hirsitaloteollisuus on hyvin vientiorientoitunut ala. Monissa maissa – kuten Japanissa ja muualla Aasiassa – Suomi tunnetaan nimenomaan energiatehokkaasta hirsirakentamisesta. Jotta vientimme säilyy jatkossakin kilpailukykyisenä, on vaikuttaminen oman maamme päättäjiin kriittistä. Yhdessä Puutuoteteollisuuden kanssa meillä on tähän entistä paremmat mahdollisuudet”, kertoo Hirsitaloteollisuuden hallituksen puheenjohtaja ja Finnlamelli Oy:n toimitusjohtaja Esko Rintamäki

Hirsitalo on erittäin ekologinen rakennusmuoto

Rintamäen mukaan toisinaan unohdetaan, että hirsitalo on tutkimusten mukaan elinkaarivaikutuksiltaan erittäin ekologinen rakentamismuoto. Pelkästään rakennuksen käytönaikaisen energiakulutuksen vertailun sijaan laskelmia pitää tarkastella kokonaisuutena: aina hirsirakentamiseen käytettyjen raaka-aineiden hankintaketjusta loppumateriaalin kierrätykseen.

”Meillä on paljon yhteisiä intressejä Puutuoteteollisuuden kanssa, kuten puuhun liittyvän tutkimuksen edistäminen. Tavoitteenamme on myös, että jatkossa olemme mukana puu- ja hirsirakentamiseen liittyvässä standardointityössä”, linjaa Hirsitaloteollisuus ry:n asiamies Seppo Romppainen.

Puutuoteteollisuus biotalouden ydintä

”Tavoitteemme on, että puutuoteteollisuuden näkökulma huomioidaan jatkossa entistä tiiviimmin biotalouteen liittyvissä päätöksissä. Puurakentamisessa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa on valtavasti potentiaalia sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Puutuotteiden käytön edistämiseen ja esteiden poistamiseen sekä uusin mahdollisuuksiin on keskityttävä aiempaa voimakkaammin. Yhdessä hirsitaloteollisuuden kanssa meillä on tähän entistä paremmat edellytykset”, Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Mikkola muistuttaa.