PUUTUOTETEOLLISUUS RY: Puurakentamista ei tueta verovaroin

Betoniteollisuus on viime aikoina toistuvasti kritisoinut puurakentamisen väitettyjä tukia. Viimeksi asiaa kommentoivat Lauri Kivekäs ja Jaakko Raikkonen Kauppalehdessä tavalla, joka vaatii asiavirheiden oikaisua.

TEM on tehnyt työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johdolla erinomaista hallitusohjelmaan kirjattua ohjelmatason työtä puurakentamisen edistämiseksi. Pienin resurssein tehty työ valtakunnallisen puurakentamisohjelman puitteissa on myös tuottanut tulosta, mikä näkyy mm. kasvavana puukerrostalorakentamisena. Puurakentamista edistetään hallitustasolla osana kansallista biotalousstrategiaa.

Puurakentamista ei Suomessa tueta verovaroin. Puurakentamisen ohjelma ei ole rahoitusinstrumentti. Tiedossamme ei ole sellaisia valtion budjetin momentteja tai rahoituskeinoja, joista puurakennushankkeisiin on mahdollista saada julkista tukea. Myöskään kunnat eivät ohjaa suoraa tukea puurakentamisen hankkeisiin, mutta ilmaisevat joskus kaavoituksessa tahtotilansa käytettävän materiaalin suhteen. Alan kehityshankkeisiin julkinen tuki haetaan samoista lähteistä samoin perustein kuin muillakin rakentamisen toimialoilla. EU:n aluekehitysrahoja ei Suomessa voida oman lainsäädäntömme vuoksi käyttää rakentamisen tukemiseen, toisin kuin monissa muissa EU-maissa. Myös esimerkiksi Kanadassa käytetään merkittävästi varoja puurakentamiseen osana viennin edistämistä ja työllisyyttä.

Puutuoteala ei ole ollut hankkimassa puurakentamiselle lainsäädännöllistä erityisasemaa tai valtion suoraa tukea. Haluamme kehittää puurakentamista siten, että se pystyy aidosti ja avoimesti tasavertaiseen kilpailuun markkinoilla muiden rakennusmateriaalien kanssa niin rakennusalan standardeissa, määräyksissä kuin koulutuksessa. Tästä olemme vielä valitettavan kaukana. Esimerkiksi puukerrostaloilta vaaditaan suurempaa paloturvallisuutta kuin muilta rakennuksilta, mikä aiheuttaa puurakentamiselle ylimääräisiä kustannuksia.

Puutuoteteollisuus ei tavoittele vastakkainasettelua eri materiaalien kesken vaan aitoa yhteistyötä. Tulevaisuuden laadukkaaseen kohtuuhintaiseen rakentamiseen liittyy paljon yhteiskunnallisia ja kuluttajien odotusarvoja, joihin koko rakentamisen toimialan tulee vastata kattavalla, yhteisellä kehitystyöllä.