Puun käyttö rakentamisessa kasvanut – markkinaosuuskin kääntymässä

1-1230635275AQFn

Rakentamisen kasvu viime ja kuluvana vuonna on kääntänyt puun ja puutuotteiden käytön kasvuun. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutosilmiöt, tärkeimpinä kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen kasvattavat kuitenkin tyypillisesti betonista rakennettavien rakennusten kysyntää; kerrostalo-, toimisto-, liike- ja sairaalarakennuksia. Puun käytön kasvusta huolimatta puun markkinaosuus on pienentynyt sekä runko- että julkisivumateriaalina. Puuala on reagoinut rakennemuutoksiin kehittämällä uusia tuotteita kasvaville markkinasektoreille, mutta tekemistä riittää. Puun markkinaosuus on kuitenkin kääntymässä kasvusuuntaiseksi, totesi johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä 43.Puumarkkinapäivillä 30.11.2017.

Rakentaminen kasvoi vauhdilla viime vuonna, kasvu jatkuu hidastuen tänä ja ensi vuonna Rakentaminen kasvoi Suomessa Foreconin mukaan viime vuonna lähes 9 prosenttia. Kasvun veturina toimi uudistalonrakentaminen, jossa kasvua oli 18 prosenttia. Kasvun huippulukemat olivat kerrostalorakentamisessa, 30…35 prosenttia. Rakentamisen kasvuvauhti jatkuu hyvänä, noin 4 prosentin tasolla tänä vuonna eli ylittänee edelleen BKT:n kasvuvauhdin. Rakentamisen näkymät myös ensi vuodelle ovat hyvät. Kasvu jatkuu, mutta vauhti hidastuu hieman alle talouden kasvuvauhdin, 1-2 prosenttiin.

Rakentamisen kapasiteetti on lähes täyskäytössä suurimmissa kasvukeskuksissa.

Puualalle tärkeän kuluttajavetoisen rakentamisen kasvun vauhdittumista on odotettu tänä vuonna, mutta kasvuvauhti on jäänyt odotuksista erityisesti puualalle tärkeimmän talotyypin, omakotitalojen rakentamisessa. Pientalojen rakentamisessa on kuitenkin selvä kasvu tuottajamuotoisessa rakentamisessa. Puiset perustajaurakoidut kaupunkipientaloalueet ovat vastanneet kaupungistumisen haasteeseen ja käyneet kaupaksi. Korjausrakentamisen kasvuvauhti on hieman vauhdittumassa.

Puun käyttö rakentamisessa kasvaa, mutta markkinaosuus pienentynyt

Puu menetti uusien talojen runkomateriaaleissa johtoasemansa betonille vuonna 2014. Syy löytyy em. rakennemuutoksesta eli puuvaltaisen omakotirakentamisen voimakkaasta vähenemisestä samaan aikaan, kun betonivaltaisen kerrostalorakentamisen määrä on noussut vastaavasti. Puurunkoisten rakennusten aloitukset kasvoivat viime vuonna reippaasti, 25 prosenttia, kun kokonaisaloituksissa kasvua oli 12 %, mikä merkitsi puun markkinaosuus kasvua. Tämän vuoden tammi-syyskuussa puurakennusten aloitukset kasvaneet vähemmän (+3 %) kuin aloitukset keskimäärin (+ 9 %). Kuluvana vuonna betonin markkinaosuus kaikista uudisrakennuksista on noussut yli 50 prosenttiin ja puurunkoisten pudonnut alle 30 prosenttiin. Käänne on kuitenkin tapahtumassa. Taustat ovat kerrostalorakentamisen vähenemisessä nykyiseltä ylikorkealta tasolta sekä suunnitteilla olevien puukerrostalojen määrä. Puun käyttö (m3) rakentamisessa kääntyi kasvuun vuonna 2016 ja kasvu jatkuu kuluvana vuonna (+4%) sekä ensi vuonna. Puu on edelleen markkinajohtaja niin uusien kuin vanhojen rakennusten julkisivumateriaaleissa, vaikka uudisrakentamisessa rooli on pienentynyt lähinnä omakotirakentamisen vähenemisen takia. Viime vuonna puujulkisivujen osuus uusista julkisivuista laski lähelle 30 prosenttia. Kyse on kuitenkin eräiden suurten hankkeiden aiheuttama teräksen osuuden reipas kasvu.

Kerrostalorakentaminen noussut Euroopan ennätystasolle

Kerrostalorakentaminen on kasvanut rajusti viime ja kuluvana ja vuonna. Viime vuonna uusien kerrostaloasuntojen aloitusmäärä kasvoi n. 20 prosenttia. Kasvu on jatkunut tämän vuoden tammisyyskuussa vuonna yli 30 prosentin vauhtia.

Kerrostalorakentamisen rajun kasvun takana ovat olleet asuntorahastot ja -sijoittajat, mikä on uusi ilmiö kerrostalorakentamisessa. Kuluvana vuonna myös kuluttajat ovat olleet aktiivisia uusien asuntojen ostamisessa. Ostohalukkuutta ovat tukeneet hyvän tulevaisuususkon, matalien korkojen ja pitkien laina-aikojen ohella edulliselta tuntuvat myyntihinnat. Tuntuma syntyy suurista yhtiölainoista, niiden 2…3 vuoden lyhennysvapaista sekä voimakkaasti yleistyneistä vuokratonteista uusissa taloyhtiöissä. Kerrostalojen jatkuvasti kasvava rakentaminen, uudet kauppatavat ja niihin liittyvät mahdolliset riskit ovat herättäneet voimakasta keskustelua kuluvana syksynä.

Puukerrostalojen määrä kasvanut vauhdilla viime vuosina

Puurunkoisten kerrostaloasuntojen aloitusmäärä oli viime vuonna 1500 kappaletta, kasvua lähes 70 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa on aloitettu n. 1200 puukerrostaloasuntoa, kasvua n. 10 %. Lukemat merkitsevät puukerrostalojen markkinaosuuden nousua viime vuonna 5,7 prosenttiin oltuaan edellisvuonna n. 4 prosenttia. Kuluvana vuonna markkinaosuus on kääntynyt laskuun ja oli 4,7 prosenttia tammi-syyskuun jaksolla. Lähivuosina rakennettaviksi on suunnittelupöydillä kuitenkin yli 9000 puukerrostaloasuntoa. Sama ilmiö kuin Suomessa on tapahtunut Ruotsissa, missä kerrostalorakentaminen on kasvanut myös voimakkaasti ja puukerrostalojen markkinaosuus on kuluvana vuonna hieman alle 6 prosenttia, kun osuus oli vuonna 2014 10 prosentissa ja ollut laskussa sen jälkeen. Ruotsissa puukerrostaloasuntoja rakennetaan vajaa 3500 kpl vuodessa, kun meillä määrä on n. 1500 asuntoa.

Rakentamisen näkymät Euroopassa ovat hyvät vuosikymmenen loppuun

Nopein kasvu ajoittuu tälle vuodelle 2017, mutta kasvu jatkuu hidastuen vuoteen 2020. Euroopan rakentaminen on kasvanut ja kasvaa lähivuosina nopeammin kuin bruttokansantuote. Tämä on myönteinen seikka puutuotteiden ja sahatavaran viennille. Puutuotteilla ei ole merkittävää roolia rakentamisessa kuin muutamassa Euroopan maassa, mutta roolissa on nähtävissä kasvua. Saksassa puutalojen osuus uusista omakotitaloista on noussut lähes 20 prosenttiin, mikä merkitsee noin 20 000 omakotiasuntoa vuodessa.

Länsi-Euroopassa asuntojen korjaus- ja täydennysrakentamiseen käytetään paljon enemmän rahaa kuin uusien asuntojen rakentamiseen ja myös se markkina kasvaa. Nämä markkinat soveltuvat hyvin puutuotteille. Erityisen hyvässä vauhdissa lähivuosina on Itä-Euroopan EU-maiden rakentaminen.

Kasvuvauhti on tupla Länsi-Eurooppaan verrattuna. Puolassa rakentaminen kasvaa lähivuosina lähes 10 % vuodessa. Kovan kasvun maissa tarvitaan lisää kapasiteettia ja niissä on tilaa uusille ratkaisuille. Puualan tulee selvittää puun ja puutuotteiden rooli ja potentiaalit sekä laatia seurantamittarit tärkeimmille vientimaille. Keskeistä on tuoda esille faktoin ja mielikuvin puurakentamista ja puutuotteita nykyaikaisena ja kestävän kehityksen mukaisena tuotteena.
Johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä puhui rakentamisen näkymistä puurakentamisen näkökulmasta Puumarkkinapäivillä Helsingissä 30.11.2017.