Puu vapautuu Sveitsin palomääräysten erityisrajoituksista

Ensi vuoden alusta puuta voidaan käyttää Sveitsissä kaikissa rakennustyypeissä ja -käyttötarkoituksissa. Puulle ei ole enää erityisrajoituksia rakennusmateriaalina. Käytännössä palamattomat rakennusosat ja palamattomilla verhouksilla kiinteästi peitetyt puurakenneosat asetetaan samalle vaatimustasolle.

Materiaaliriippumattomat uudet palonormit laajentavat puun käyttöä kantavissa rakenteissa, palo-osastojen rakenteissa, ulkoverhouksissa, katteissa ja sisäkäytössä. Perusteluna muutokselle on viimeisen kymmenen vuoden aikana saadut positiiviset kokemukset puurakentamisen hankkeista.

Uusien määräysten myötä paloviranomaiset tunnustavat, että rakennusmateriaalin palavuus ei ole turvallisuutta määräävä kriteeri. Paloteknisesti oikein toteutetut rakenteet vaikuttavat enemmän kuin materiaalivalinnat paloturvallisuuteen. Puun kohtelu rakennusmateriaalina normalisoituu eikä siihen kohdistu enää erillistä säätelyä.

Kantonien (Sveitsin itsehallinnolliset alueet) palovakuutusyhdistys VFK päivittää joka kymmenes vuosi paloturvallisuusmääräyksensä. Uusin, täysin uusittu päivitys astuu voimaan 1.1.2015 kaikissa kantoneissa. Uusi BSV 2015 syrjäyttää puun käytön rajoitukset ja yksinkertaistaa puurakentamisen monimutkaisia säädöksiä suunnittelussa ja toteutuksessa. Uudet määräykset eivät rajoita puisten kantavien rakenteiden käyttöä erikseen.

Puuta sisältävien rakennusosien käyttö on jatkossa mahdollista myös yli 60 minuutin paloa kestävissä rakenteissa. Monet aiemmin kielletyt rakennukset on jatkossa mahdollista rakentaa puusta. Asuin-, toimisto- ja koulurakennukset sekä teollisuus-, liike- ja majoitusrakennukset voidaan toteuttaa 30 metrin korkeuteen asti puurakenteisina. Uutuutena on myös puisten palavien rakennusosien käytön mahdollistaminen korkeissa taloissa (yli 35 m) tiettyjen rajoitusten puitteissa.

Uudistukset puun käytössä perustuvat vuodesta 2001 alkaneeseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen “paloturvallisuus ja puu” (Brandsicherheit und Holz), jota sveitsiläiset metsä- ja puutalouden toimijat ovat toteuttaneet varmistaakseen puurakentamisen ja puisten rakennusosien paloturvallisuuden kehittymisen. Projekti on ollut Sveitsin Puuinfon eli Lignumin ja ympäristöministeriön (BAFU= Bundesamt für Umwelt) yhteinen “Puu toimintaohjelma” jota ovat tukeneet alan tärkeimmät instituutiot, järjestöt ja teollisuuskumppanit.

Lisätietoja: Lignum Holzwirtschaft Schweiz

Lignumin tiedote kokonaisuudessaan.