PRT- konserni laajenee kerrostalorakentamiseen

Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla toimiva PRT-Forest-konserni on erikoistunut kotimaisen puun jatkojalostukseen, luonnehtii toimitusjohtaja Ilkka Sydänmetsä yhtiön toimintaa. – Teemme pohjoisen tiukkasyisestä männystä kaikkia puutuoteosia rakentamiseen, asumiseen ja vapaa-ajan tuotantoon. Olemme tähän asti toimineet suoraan kuluttajamarkkinassa rakentamalla omakotitaloja ja hirsimökkejä vapaa-ajan käyttöön. Nyt kun asumistottumukset ovat voimakkaassa murroksessa, myös me pyrimme muuttumaan.
– Kun aiemmin perheillä oli unelmana rakentaa oma talo, nykynuorilla ei ole enää samaa tavoitetta. Haaveena on hyvä asuminen, ei rakentaminen. Oma rakennuttaminen on tehty säädöksillä ja määräyksillä niin vaikeaksi ja kalliiksi, ettei siihen haluta enää ryhtyä. Nyt teemme asumisen ratkaisuja rakentamisen ratkaisujen sijaan, kuvailee Sydänmetsä tuotantomuutoksen taustoja.

Sydänmetsän mukaan puu pysyy edelleen tuotannon ytimessä. – Kun asiakas ei halua enää osallistua rakentamisen prosessiin, vaan etsii valmista ratkaisua, teemme jalostuksen pidemmälle. Tähän markkinaan yritämme nyt tuotteillamme vastata.

Kuluttajamarkkina muuttaa tuotantoa

PRT-konsernilla on laaja puurakentamisen ja -tuotteiden paletti. Omat isot sahat mahdollistavat sen, että pääosa lopputuotteista tehdään Pyhännällä ja Pudasjärvellä.

Sydänmetsän mukaan yhtiön seuraava askel on laajentaa tuotantoa pientalotuotannon ohella myös kerrostalomarkkinaan. Konserni perustaa uuden yhtiön palvelemaan suurimittakaavaista teollista rakentamista. – Emme ole lähdössä rakentajaksi, vaan valmistamme rakennusliikkeille osavalmisteisia rakentamisen komponentteja ja suurelementtejä kerros- ja rivitaloihin. Haemme pääkaupunkiseudulta parhaillaan kohdetta, jossa voimme käynnistää kerrostalorakentamisen. Pyrimme asentamaan talotekniikan ja märkätilat mahdollisimman pitkälle valmiiksi tehtaalla.

– Kuluttajamarkkinan muutos on syy tuotantosuuntamme painotusten muuttamiseen. Asiakas päättää aina viime kädessä, mikä käy kaupaksi. Nyt markkinakäyttäytymiseen vaikuttaa myös keskustelu rakennusten sisäilmasta, home- ja kosteusongelmista, joihin etsitään ratkaisua kuivasta puurakentamisesta, muistuttaa Sydänmetsä.

Sydänmetsän mukaan konserni haluaa olla tuoteosatoimittaja, joka tuottaa valmiita tuoteosia joko rakennusliikkeen asennettavaksi tai asentaa itse. – Teemme yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa, jotka hoitavat rakennuksen perustustyöt ja viimeistelyn. Omakotipuolella teemme rakennukset muuttovalmiiksi.

Yhtiö haluaa tuoda omakotirakentamisen osaamisen ja esimerkiksi ulkoseinien rakentamisen moninaisuuden myös kerrostalorakentamiseen sekä yhdistää perinteistä elementtiä ja CLT-levyjä.

Teollisen puurakentamisen kilpailukyky paranee koko ajan

– Puukerrostalojen hintakilpailukyvystä puhutaan aivan liian vähän. Kehitämme koko ajan tuotetta yhä laadukkaammaksi ja edullisemmaksi. Hintakilpailukyky tulee teollisesta rakentamisesta, nopeudesta ja tuotekehityksestä, sanoo Sydänmetsä. Me haastamme vakavasti jo nyt betonielementtirakentamisen, jota ei ole kehitetty eteenpäin kymmeniin vuosiin. Puun ja betonin tulee olla rakentamisessa liittolaisia eikä vihollisia. Rakentaminen on aina monen materiaalin summa.

Sydänmetsä pitää tärkeimpänä puurakentamisen kilpailukyvyn vahvuutena sen nopeutta ja tehokkuutta. – Puurakentamisessa on etuina myös sen tarkkuus ja siihen perustuva laatu. Kehitämme kerrostalotuotantoamme parhaillaan ja pyrimme testaamaan todellista kohdetta. Se voi olla sosiaalisen asuntotuotannon tai kovan rahan kohde. Kohtuuhintaisten asuntojen saaminen on suuri haaste koko toimialalle, muistuttaa Sydänmetsä.

Tavoitteena puurakentamisen vienti

Sydänmetsän mielestä keskustelu rakentamisen ekologisuudesta tulee Suomessa jälkijunassa verrattuna Keski-Eurooppaan. – Samaan suuntaan olemme menossa, eurooppalainen keskustelu tulee voimistumaan meilläkin ja kuluttajien vaatimukset ympäristöystävällisestä rakentamisesta lisääntyvät. Rakentamisessa on paljon tilaa ja mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja ekologisempaan ja ympäristötekijät enemmän huomioivaan suuntaan.

– Kuluttajat alkavat vaatia hengittäviä, uusiutuvia ja vähähiilisiä materiaaleja. Rakentamisen energiatehokkuussäädökset tulivat voimaan liian nopeasti ja niissä mentiin liian pitkälle. Nyt on uusien säädösten pohjalta rakennettu taloja, joiden käyttäytymistä ei tunneta. Esimerkiksi seinän ei pidä olla liian tiivis vaan hengittävä. Jatkossa on säädöksiä löysennettävä, jotta tuotekehittelyllä päästään oikeaan tehokkuustasoon ja oikeisiin ratkaisuihin.

Sydänmetsä haluaa ottaa rakennusten elinkaarikustannuksen mukaan julkisten hankintojen kriteeristöön. Tähän liittyy rakennuksen hiilipäästöt sekä rakentamisen että lämmityksen osalta. – Uskon että tämäkin asia etenee käytäntöihin kuluttajien vaatimusten ja ympäristötietoisuuden kasvaessa.

Suomalaisen puurakentamisen viennin vähäisyydessä on Sydänmetsän mukaan kyse siitä, että yritykset yrittävät viedä suomalaisen ajattelun mukaisia ratkaisuja eikä tunnisteta vientimaan todellista markkinaa ja kysyntää. – Näen että Keski-Eurooppa on erittäin potentiaalinen markkina ekologisen rakentamisen tuotteille. Nyt jo Baltian maista viedään Keski-Eurooppaan valmiita taloratkaisuja. Miksei se onnistuisi meiltäkin. Nyt seuraamme tarkoin Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan markkinoita, missä on vahva rakentamisen buumi meneillään, kertoo Sydänmetsä.