Peikko toimittaa kallioperustukset Tellenesin tuulivoimapuistoon Etelä-Norjaan

p1anf0v3gs1usrtl0t8q1t771kol5.001

Peikko Group Oy:n norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS toimittaa kallioperustukset Rogalandin alueelle Etelä-Norjaan rakennettavaan Tellenesin tuulivoimapuistoon. Peikko vastaa perustusten suunnittelusta ja perustuskomponenttien toimituksesta. Toimitus käsittää FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät ja perustusraudoituksen. Toimitukset ajoittuvat elokuun 2016 ja maaliskuun 2017 välille.

Hankkeen investoijana toimii BlackRock ja kehittämisestä vastaa Zephyr. Elokuussa 2017 käyttöön otettavan tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Stangeland ja perustukset urakoi Skanska. Siemens toimittaa Tellenesiin 50 kappaletta WT-3.2MW-113 -turbiinia joiden napakorkeus on 93 metriä. Google on ostanut Tellenesin tuulivoimapuiston kokonaistuotannon 12 vuodeksi toimittaakseenuusiutuvaa energiaa eurooppalaisiin datakeskuksiinsa.

“Tellenesin tuulivoimapuisto on Peikolle ensimmäinen tämän kokoluokan kallioperustuskohde Norjassa. Olemme ylpeitä siitä, että DNV GL myönsi Peikon kallioperustukselle kolmannen osapuolen hyväksynnän, jossa se vahvisti ratkaisumme olevan turvallisuuden ja teknisen toteutuksen osalta paras mahdollinen ratkaisu Tellenesiin”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.