Pajamäkeen suunnitteilla asuinrakentamista Raide-Jokerin varteen

c8a15976-6a9b-416f-8bb5-d74081068ca7-main_image

Viitesuunnitelman havainnekuva esittää, miten uudet asuintalot sijoittuisivat Patterimäen ympäristöön. Raide-Jokerin tunnelin suuaukko näkyy etualan rakennusten välissä. Kuva: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Pajamäkeen on suunnitteilla uusia asuntoja noin 850 asukkaalle. Rakentaminen sijoittuisi Patterimäen puistoalueen itäosaan, suunnitteilla olevan Raide-Jokeri-pikaraitiotien varrelle.

Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa esitetään, että Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteyksen tuntumaan rakennettaisiin 12 asuinkerrostaloa. Talot olisivat pääosin 5–7-kerroksisia. Osaan rakennuksista tulisi katutasoon liiketilaa. Suunnitelmassa on säilytetty mahdollisimman paljon kallioista maastoa puustoineen.

Kaavaluonnokseen sisältyy myös Raide-Jokerin rakentamisen edellyttämät muutokset. Muun muassa Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteys on suunniteltu uudelleen pikaraitiotietä varten. Patterimäen arvokkaan linnoitusalueen kohdalla pikaraitiotie kulkisi tunnelissa. Kaavatyön aikana selvitetään lisäksi edellytykset toteuttaa maanalainen kalliovarikko kaupungin tuotantoyksikön Staran käyttöön.

Patterimäestä keskustellaan 14. maaliskuuta Strömbergin ala-asteella

Suunnittelusta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus maanantaina 14. maaliskuuta kello 17.30 Strömbergin ala-asteella, Takomotie 13. Kaavaluonnos on lisäksi esillä 7.–29. maaliskuuta muun muassa Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1, sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Pajamäen lisäksi Raide-Jokerin varteen suunnitellaan uutta asumista muun muassa Myllypuroon, Roihupeltoon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan ja Haagaan sekä Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistui vuodenvaihteessa, ja Helsinki ja Espoo päättävät hankkeen etenemisestä tänä keväänä. Jos molemmat kaupungin päättävät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitetaan yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laadinta.

Lähivuosien asemakaavat ovat tuomassa Raide-Jokerin läheisyyteen asuntoja noin 18 000 uudelle asukkaalle Helsingissä. Pidemmällä aikavälillä Raide-Jokerin varsi tulee tiivistymään entisestään. Helsingin valmisteilla oleva uusi yleiskaava mahdollistaa kotien rakentamisen linjan läheisyyteen kymmenille tuhansille uusille kaupunkilaisille.