Päätoimija Oyj investoi komponenttituotantoon – uudet 8000 m2 tuotantotilat rakenteille!

kattelykuva

Päätoimija Oyj allekirjoitti perjantaina 6.11.2015 maanvuokrasopimuksen noin 5,2 ha:n tontista Oulaisten kaupungin edustajien kanssa

Päätoimija-konsernin strategisena tavoitteena on monistettavien konseptien lisääminen rakentamisessa. Rakennusosien teollinen valmistaminen on yksi tärkeä osa siinä. Tavoittelemme konseptoinnilla parempaa laatua, työmaiden nopeampaa läpimenoaikaa, tehokkuutta, yksinkertaisempaa ja toistettavaa rakennusprosessia – ja tietysti arvojemme mukaisesti taloudellisia ratkaisuja asiakkaillemme. 

Tällä hetkellä Päätoimijalla on kattoelementtejä valmistava tehdas Humppilassa, tekniikkastudioita tekevä yksikkö Merijärvellä, rivitalomoduuleita tehdään Oulaisissa ja teknisiä tiloja Oulussa.

Olemme päättäneet yhdistää toimintoja samaan paikkaan Oulun, Merijärven ja Oulaisten osalta. Humppilan tehdas jatkaa toistaiseksi nykyisellä paikallaan. Yhdistämisen tavoitteina ovat parhaat mahdolliset tilat tuotannolle, kustannussäästöt valmistuksessa, logistiikassa, tiloissa ja koneissa. Yhdistämällä tuotantolinjat samaan tehtaaseen henkilöstölle voidaan tarjota tasaista työkuormaa.

Aikaisemmin syksyllä Osuuskunta PPO sijoitti Päätoimijaan 5,0 M€ rahaa ja lupauduimme silloin sijoittamaan tuotantoamme heidän entiselle toimialueelleen. Kiitämme alueen kuntia aktiivisuudesta. Loppumetreillä mukana olivat Raahen Kiiluntien alue sekä uusien omien tilojen rakentaminen Oulaisiin. Arviointiryhmässä olivat mukana tuotannon konsulttimme Jouni Limma, tehdasjohtaja Mikko Kinnunen ja toimitusjohtaja Hannu Lehto. Päätoimijan hallitus vahvisti työryhmän esityksen viime keskiviikkona. Uusi tehdas tulee työllistämään heti alkuvaiheessa n 60 työntekijää.

Valinnaksi tuli omien uusien tilojen rakentaminen Oulaisiin mm. seuraavin perusteluin.

  • tuotanto voidaan suunnitella uuteen tilaan mahdollisimman tehokkaaksi ilman olemassa olevasta rakennuksesta aiheutuvia rasitteita
  • sijoittumalla Oulaisiin mahdollisimman moni koulutettu henkilö voi jatkaa nykyisessä työssään
  • Oulaisten ympäristö tarjoaa osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa
  • tuotantotilojen sijoitusratkaisuissa varaudutaan tulevaisuuden laajennustarpeisiin
  • haluamme kiittää Oulaisten kaupunkia aktiivisuudesta ja tehokkuudesta asioiden hoidossa

Päätoimija Oyj allekirjoitti perjantaina 6.11.2015 maanvuokrasopimuksen noin 5,2 ha:n tontista Oulaisten kaupungin edustajien kanssa.

Uudet rakennettavat tilat sijoittuvat Ylivieskan tien varteen teollisuusalueelle. Tuotantotilojen suunnittelu on jo aloitettu ja rakentamaan päästään viimeistään tammikuussa, maatyöt aloitetaan joulukuussa. Tuotantohallin koko on n. 8000 m2 ja sinne sijoittuu nykyisten Merijärven ja Oulaisten tuotantolinjojen lisäksi kaksi uutta tuotantolinjaa, jotka ovat kehitysvaiheessa. 

Tilat ovat laiteasennusvalmiit toukokuussa 2016, tuotanto käynnistyy vaiheittain vuoden loppuun saakka.