OYS 2030 -hankkeen ensimmäisen vaiheen urakkasopimus allekirjoitettiin

havainnekuva_sisaankäynti_tiernaryhma

Kuva: Tiernaryhmä

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelman ensimmäistä rakennusvaihetta koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin tänään. Rakentaminen toteutetaan yhteisvastuullisena allianssiurakkana. Sopimuksella sinetöitiin lasten ja naisten sairaalan sekä ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen urakka.

Urakkaan kuuluvat purkutyöt alueella ovat jo käynnissä. Uudisrakentaminen alkaa viimeistään syksyllä 2018, ja rakennukset valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Tämä on merkittävä päivä hankkeessamme. Uudistamisohjelman keskeinen tavoite on kehittää omaa organisaatiotamme ja palveluprosessejamme, jotta voimme vastata terveydenhuollon kasvaviin vaatimuksiin. Uudet toimintamallit ja nykyaikainen sairaalatekniikka vaativat myös uusia tiloja, joita nyt lopultakin päästään rakentamaan”, iloitsee Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Urakkasopimusta on edeltänyt kehitysvaihe. Sen aikana henkilökunta sekä allianssiosapuolet ovat yhdessä suunnitelleet ja kehittäneet asiakaslähtöisiä hoitoprosesseja sekä tiloja ja laitteita. ”Urakkasopimuksella sitoudumme nyt yhdessä toteuttamaan kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet”, Tampio toteaa.

Toimialajohtaja Timo Eskola NCC Suomi Oy:stä Oulusta on tyytyväinen uudenlaiseen, yhteiseen toimintamalliin. ”NCC:n visiona on uudistaa toimialaa. Tulevaisuuden sairaalan -investointiohjelman ensimmäisen vaiheen projektiallianssi on konkreettinen esimerkki siitä, että rakentamisen muutkin osapuolet Oulun seudulla ovat siihen valmiita.”

Eskolan mukaan Oulussa on osoitettu, että vastakkainasettelun tai oman edun tavoittelun sijaan allianssissa tehdään päätöksiä yhdessä hankkeen parhaaksi niin, että kiinteistön omistaja ja käyttäjät saavat rahalleen parhaan vastineen.

”Olemme kiitollisia tilaajan osoittamasta luottamuksesta osaamistamme kohtaan ja siirrymme luottavaisin mielin kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen, jossa hankkeen osapuolten yhteistyökyky testataan puheiden sijaan tekojen kautta. NCC:n ammattitaitoinen henkilöstö on siihen valmis”, Timo Eskola toteaa.

Sairaalahankkeen laajuus on noin 46 000 bruttoneliömetriä. Urakan kokonaiskustannukset ovat 164 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija NCC:n osuus on 74,3 miljoonaa, talotekniikkaurakoitsija Aro-Systemsin 38,8 miljoonaa automaatiourakoitsija Siemensin 1,4 miljoonaa euroa. Suunnittelun ja rakennuttamisen osuus on yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Projektiallianssissa tilaaja, PPSHP valitsi hankkeen keskeiset sopimuskumppanit jo suunnitteluvaiheessa. Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation ja johtamisjärjestelmän, asettavat yhteiset tavoitteet sekä laativat yhden yhteisen sopimuksen ja kaikille yhteisen kaupallisen mallin. Osapuolet jakavat myös hankkeen riskit ja hyödyt yhdessä sekä sitoutuvat korkean suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen projektiallianssiin kuuluvat Aro Systems Oy ja NCC Suomi Oy (urakoitsijat), A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Prodeco Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Uki Arkkitehdit Oy (suunnittelijat ja konsultit).