Oikeuskanslerilta huomautus Lahden kaupungille sisäilmaongelmista

500px-Lahti.vaakuna.svg

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoi, että Lahden kaupunki ei tarttunut riittävän ripeästi Launeen koulun sisäilmaongelmiin. Oikeuskansleri löysi moitittavaa myös siitä, miten kaupunki oli soveltanut asiakirjajulkisuutta.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kerrottiin, että koulun henkilökunta ja oppilaat olivat oireilleet lukuvuoden 2012 – 2013 aikana toistuvasti ja osa koulun henkilökunnasta oli tästä syystä siirtynyt muihin tehtäviin. Kantelijan mukaan viiden edellisen vuoden aikana jopa 20 opettajaa oli joutunut jättämään työnsä sisäilmaan liittyvien terveysongelmien vuoksi. Lahden kaupungin antaman selvityksen mukaan koulurakennuksessa oli ollut sisäilmaongelmia jo vuosia. Rakennusta oli vuosien mittaan remontoitu useasti, mutta sen kuntoon saaminen oli osoittautunut poikkeuksellisen hankalaksi. Launeen koulu on rakennettu vuonna 1964 ja ensimmäiset sisäilmaongelmista johtuneet korjaukset on tehty vuosina 2007 – 2008. Vauriokorjauksia on tehty myös vuosina 2010 – 2012. Kaupungin selvityksestä ei käynyt ilmi, milloin ensimmäiset epäilyt siitä, että korjauksista huolimatta koulun sisäilma aiheutti yhä henkilökunnalle ja oppilaille terveyshaittoja, olivat tulleet perusopetuksesta vastaavien viranomaisten tietoon. Koulurakennus asetettiin osittaiseen käyttökieltoon ja väistötilasuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2013.

Oikeuskanslerin mukaan väistötiloihin johtanutta prosessia voi jälkikäteen arvioiden kuitenkin pitää tarpeettoman hitaana. Oikeuskansleri muistuttaa, että viranomaisella on velvollisuus huolehtia sekä työntekijöiden että oppilaiden oikeudesta turvalliseen työskentely-ympäristöön. Kaupungin olisi tullut toimia niin, että oppilaat eivät enää alistu terveyshaittaa aiheuttaville sisäilman epäpuhtauksille. Toisin kuin henkilökunnalla, oireilevilla oppilailla ei ole ollut esimerkiksi sairauslomien kautta mahdollisuutta säädellä oleskeluaan koulun tiloissa.

Asiassa kävi myös ilmi, että kaupungin tilakeskus oli vuosien ajan kieltäytynyt antamasta koulun sisäilmaongelmiin liittyneitä asiakirjoja niitä pyytäneille. Oikeuskansleri antoi kaupungille huomautuksen julkisuuslain vastaisesta menettelystä, koska asiakirjapyynnön esittäneeltä henkilöltä ei myöskään tiedusteltu, haluaako hän asiasta kirjallisen päätöksen. Oikeuskanslerin mukaan olisi lisäksi ollut perusteltua, että kaupunki olisi tiedottanut koulun sisäilmaongelmista asiakirja-aineistossa esiin tuotua tehokkaammin.

Oikeuskansleri ei voi ottaa kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin eli esimerkiksi siihen, tulisiko sisäilmaongelmista kärsinyt koulurakennus korjata vai purkaa.