Neste, Veolia ja Borealis rakentavat lämpö- ja sähkövoimalan Kilpilahteen Porvooseen

Neste, Veolia ja Borealis ovat sopineet yhteisyrityksestä, joka rakentaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen jalostamon ja Borealiksen petrokemiantuotannon tarpeisiin Porvoossa. Laitos tuottaa höyryä ja muita käyttöhyödykkeitä. Neste ja Veolia omistavat Kilpilahti Power Plant Limited -nimisestä (“KPP”) yhteisyrityksestä kumpikin 40 % ja loput 20 % omistaa Borealis. Neste maksaa osuutensa yhteisyrityksen pääomasta luovuttamalla nykyisen Kilpilahden voimalansa KPP:lle. Koko järjestelyn lopullinen toteutuminen riippuu rahoitusjärjestelyistä, joiden uskotaan tapahtuvan vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

“Päätimme toimia yhdessä tämän modernin voimalaitoksen rakentamiseksi. Vuodesta 2018 lähtien laitoksen asiakkaat saavat höyryä ja energiaa turvatummin, tehokkaammin ja selvästi nykyistä puhtaammin tuotettuna”, Nesteen Öljytuotteet-toimialan johtaja Matti Lehmus sanoo.

KPP rakennuttaa neljä uutta höyryn ja sähköntuotantoyksikköä. Niiden höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Voimalayksiköt käyttävät polttoaineenaan Nesteen ja Borealiksen sivuvirtoja, joista asvalteeni on pääpolttoaine. Lisäksi voimala käyttää maakaasua. Voimalahankkeen kokonaisinvestointi on noin 400 miljoonaa euroa, josta arviolta 350 miljoonaa euroa kuluu uusien yksiköiden rakentamiseen. Investointien jälkeen voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset. Laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018.

“Tämä yhteisyritys tuottaa turvallisia ja luotettavia energiapalveluita ja tukee Porvoon tuotantolaitoksemme vastuullisuutta,” sanoo Markku Korvenranta, Borealis Executive Board member for Base Chemicals. “Yhteisyritys varmistaa pitkäksi ajaksi luotettavat ja kilpailukykyiset energiatoimitukset Porvoon laitoksillemme.”

Nesteen nykyinen voimalahenkilöstö siirtyy Veolia Nordic AB:n tytäryhtiön Veolia Services Suomi Oy:n palvelukseen. Veolia Services Suomi Oy vastaa 20 vuoden ajan voimalayksiköiden operoinnista ja kunnossapidosta. Tämän pitkäaikaisen sopimuksen arvo on noin 350 miljoonaa euroa.

“Yhteistyö Nesteen ja Borealiksen kanssa on Veolialle tärkeä merkkipaalu Suomen ja koko Pohjolan energiapalvelumarkkinoilla, sillä se todistaa liiketoimintamallimme kiinnostavuuden ja alaan liittyvän teknisen ja toiminnallisen osaamisemme”, Veolian Pohjoismaiden toimitusjohtaja Mikael Jansson sanoo. “Neste ja Borealis ovat toimialoillaan johtavia yhtiöitä ja siksi olemme ylpeitä kumppanuudesta, jolla he ovat luottaneet Porvoon energiatoimituksensa voimalan operoinnin käsiimme.”

Neste kertoi ensimmäisen kerran toukokuussa 2013 aikeestaan uudistaa Porvoon voimalaitoksensa. Lokakuussa 2014 Borealis ja Veolia kertoivat liittyneensä hankkeeseen.