Naantalin suuren voimalaitoshankkeen rakennustyöt toteutetaan allianssina

Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuushanke saatiin vauhtiin, kun Turun Seudun Energiatuotanto valitsi uuden CHP-voimalaitoksen rakentajiksi ”Polte”-ryhmän, johon kuuluvat A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT. Voimalaitos sijaitsee Naantalissa ja se valmistuu vuonna 2017. Hankkeen investointikustannus on noin 260 miljoonaa euroa. A-Insinöörit vastaa ryhmittymässä laitoksen rakenne- ja geoteknisestä suunnittelutyöstä ja allianssin päättämistä suunnitteluhankinnoista.

Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jonka päämäärä on sovittujen avaintulostavoitteiden saavuttaminen. Allianssin pääperiaatteita ovat tiimin kertyvän osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen, keskinäinen luottamus ja toimiva innovaatiotoiminta. Parhaimmillaan hankkeessa saavutetaankin todellisia kustannushyötyjä, kun projektiryhmittymän välinen kommunikointi on avointa ja sujuvaa.

“Valitsimme hankkeeseen osapuolten välistä yhteistyötä korostavan allianssimallin, koska perinteisellä tavalla toteutettuna vastaavanlaiset urakat ovat olleet aikataulultaan ja kustannuksiltaan haasteellisia. Allianssissa tieto kulkee avoimesti osapuolten välillä ja kustannukset sekä aikataulut ovat kaikkien nähtävillä ”open book”-periaatteella. Toimimalla näiden periaatteiden mukaan pystymme toteuttamaan hankkeen kustannustehokkaammin. Arvostan allianssiin valitun ryhmittymän asiantuntemusta niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Uskon, että saamme tällä allianssiryhmittymällä innovatiivisia ratkaisuja kehitys- ja toteutusvaiheessa sekä parhaimman lopputuloksen hankkeen valmistuttua.” kertoo Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

”Uskomme Polte-ryhmän ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n muodostaman allianssin pystyvän luomaan uudenlaista yhteistoimintakulttuuria teollisuusrakentamiseen ja allianssimaisella toiminnalla pääsevän niin kustannus- kuin muihinkin avaintulostavoitteisiin. Olemme iloisia saadessamme olla mukana tässä ryhmittymässä”, kehuu A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.