Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 6,8 miljoonalle kuutiometrille, joka on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi vielä 13 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen estimoituun rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa aineistoa on korjattu menetelmällisesti edellisvuoden tietojen perusteella.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_001

Kuluvan vuoden alku näyttää jo edellisvuosia lupaavammalle. Asuinrakennushankkeita aloitettiin tammi-maaliskuun aikana 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Samaan aikaan käynnissä olevan asuinrakentamisen kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni kuitenkin vielä 11 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_002

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2014 aikana 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna

Vuoden 2014 aikana rakennuslupia myönnettiin 30 miljoonalle kuutiometrille. Määrä väheni 15,5 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, laskien vain 1,6 prosenttia ja muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 21,1 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu

Nyt julkaistut tiedot perustuvat aineistoon, jota on täydennetty menetelmällisesti. Aineiston puutteellisia tietoja on estimoitu edellisvuoden rakennuslupatiedoilla. Estimoinnista johtuen kaikkia tietoja ei ole saatavilla tarkimmalla käyttötarkoitus- ja aluejaoilla. Nyt käytössä oleva aineisto täydentyy tulevien kuukausien aikana ja nyt tilastoitavat tiedot voivat vielä tarkentua.

Alla olevassa kuviossa on lokakuusta maaliskuuhun Tilastokeskukseen saapuneiden ja imputoitujen myönnettyjen rakennuslupien osuudet kuukausittain. Imputointiaste valmiissa aineistossa edellä mainitulle aikavälille on n. 20 %.

Imputoitujen rakennuslupien osuus (tilavuus)

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_003

Tilastokeskus ei ole voinut käynnistää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantoa vielä uudelleen, koska Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan Tilastokeskukseen tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja riittävän kattavasti.

Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu toistaiseksi, mutta tilaston tuotannossa siirrytään normaaliin kuukausittaiseen julkaisurytmiin heti, kun tietotoimitukset ja järjestelmät saadaan toimimaan.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus