Meilahden peruskorjattu potilastorni avautuu potilaille

Meilahden tornisairaalan mittava kolmivuotinen peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa 2014-2015. Sairaala on nyt varusteltu, ja väistötiloissa olleet osastot palaavat sairaalaan tämän vuoden aikana kahdessa erässä

​Muutot käynnistyivät 13.4. Ensimmäisenä potilastorniin muuttavat huhtikuun aikana läheisessä vuodeosastosiivessä ja Kolmiosairaalassa väistössä olleet verisuonikirurgian, sydän- ja thoraxkirurgian, kardiologian ja neurologian toiminnot sekä Meilahden leikkaus- ja anestesiaosaston tiloissa väistössä olleet sydänkirurginen teho-osasto ja valvontaosasto.

Toinen muuttoaalto ajoittuu myöhäissyksyyn. Silloin Meilahteen palaavat Kirurgisen sairaalan tiloissa väistössä olleet vatsaelinkirurgiset vuodeosastot.

Tehohoidolle ja tehovalvonnalle lisää tiloja

Peruskorjauksessa erityisesti tehohoitoon ja -valvontaan on luotu lisäkapasiteettia, sillä raskasta tehohoitoa ja tehovalvontaa tarvitsevien potilaiden määrä on HUS-alueella kasvussa. Entisten teho- ja tehovalvontaosastojen lisäksi avataan uusi teho- ja tehovalvontaosasto 1. kerrokseen syyskuussa, minkä jälkeen osa nykyisistä tiloista remontoidaan. Täydessä laajuudessaan Meilahden tornisairaalan tehohoidon ja –valvonnan tilat ovat käytössä vuonna 2016.

– Lisääntyvällä tehohoitopaikkamäärällä voimme paremmin vastata väestön ikääntymisen ja toimenpide-/hoitoindikaatioiden laajenemisen aiheuttamaan lisäkysyntään. Tehohoidon paikkamäärä saadaan väestöpohjaan suhteutettuna valtakunnalliselle tasolle, kertoo tehohoidon ylilääkäri, linjajohtaja Ville Pettilä.

Uudistuksia tukitoimintoihin

Monet kliiniseen toimintaan liittyvät tukitoiminnot on peruskorjauksen aikana suunniteltu uudelleen. Tavoitteena on uusien toimintamallien testauksella löytää sujuva, turvallinen, laadukas hoitoprosessi potilaalle sekä henkilöstölle toimintamalli, jossa kaikkien ammattiryhmien osaamista hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tukitoiminnoissa siirtyminen osastokohtaisista ratkaisuista keskitettyihin malleihin parantaa osaltaan mahdollisuuksia hyödyntää uudistettuja tiloja joustavasti. Uudistuksia tehdään mm. kalusto- ja ruokahuoltoon.

Tehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Meilahden tornisairaalan peruskorjauksessa toteutettiin monia energiatehokuutta merkittävästi parantavia ratkaisuja.  Energiatehokkuutta on parannettu mm. energiavirtojen kierrätyksellä ja talteenotolla, maalämpö- ja maakylmäjärjestelmien energiatuotolla sekä hyödyntämällä aurinkolämpöä.

Tornisairaalan julkisivu on suojeltu asemakaavalla. Tästä syystä uudistettuun sairaalaan rakennettiin kaksoisjulkisivu, jolla saatiin sekä parannettua rakennuksen energiatehokkuutta että säilytettyä suojeltu ulkoasu. Lisäksi rakennukseen vaihdettiin nykyaikaiset ikkunat. Lämmitysenergian ominaiskulutuksen arvioidaan pienentyvän peruskorjauksen myötä noin 25 prosentilla ja sähköenergian viidellä prosentilla.