Marian sairaala-alue uudistuu – tulossa asuntoja ja palveluita

bad88dd4-3bfb-4e74-a4af-992dc901b121-main_image

Marian sairaala-alue ilmakuvassa 2010.

Marian sairaala-alueelle etsitään uutta käyttöä. Täydennysrakentamista suunnitellaan sekä asumiseen että toimitiloille ja palveluille. Alue halutaan kytkeä paremmin ympäröivään kaupunkiin.

Sairaalatoiminta historiallisella alueella päättyi syksyllä 2014. Tyhjilleen jääneille säilyville rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokkaat rakennukset suojellaan myös sisätilojen osalta.

Mechelininkadun vilkas liikenne aiheuttaa haittoja erityisesti alueen lounaisosassa. Se edellyttää erityisratkaisuja täydennysrakentamisessa.

Alueen itäosa on parhaiten suojassa melulta ja päästöiltä. Sinne on alustavasti suunniteltu sosiaali- ja terveysviraston monipuolista palvelukeskusta, jonne tulisi ryhmäkoteja muistisairaille sekä palveluita esimerkiksi kotona asuville ikääntyneille. Rakentamisajaksi on arvioitu vuotta 2023. Päätöstä toteuttamisesta ja toiminnoista ei ole vielä tehty.

Marian sairaalan alue halutaan kytkeä liikenteellisesti ja toiminnallisesti paremmin ympäröivään kaupunkiin. Lastenkodinkadun jatkeeksi ehdotetaan siltaa Baanan yli alueelle. Pohjoisesta avataan kulkuyhteys korttelin läpi. Mechelininkadun alittavaa polkupyörätunnelia sekä Porkkalankadun liikennejärjestelyjä tutkitaan.

Lisäksi keskustellaan Baanan eteläpään ja Työmiehenpuistikon kehittämisestä. Palvelukeskuksen kivijalkaan voi syntyä Baanan tasolle avautuvaa ja sitä elävöittävää toimintaa. Puisia sairaalarakennuksia voi olla mahdollista siirtää esimerkiksi Työmiehenpuistikkoon.