Maneesien ja hallien rakenteiden turvallisuus syyniin

Eduskunnassa on loppusuoralla lakimuutos, jonka tavoitteena on edistää maneesien, hallien ja muiden laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta. Viimeisten viidentoista vuoden aikana Suomessa on sattunut useiden laajarunkoisten hallien kattosortumia.

Uusi laki koskee noin 10 000 laajarunkoista rakennusta, joille on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa. Suurin osa rakennuksista on maneeseja, liike- ja tavarataloja, muita myymälärakennuksia, navettoja, sikaloita tai kanaloita.

Laissa säädetään omistajan velvollisuudeksi huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Tarkastus voi maksaa 6 000–12 000 euroa. Eduskunnan ympäristövaliokunta toteaa mietinnössään, että yksittäistapauksessa kustannukset voivat nousta kohtuuttoman suuriksi.

Lain tavoitteena on valiokunnan mukaan kuitenkin henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen välttäminen, ja nämä voivat mahdollisessa sortumatilanteessa olla huomattavat, ihmishenkien osalta korvaamattomat.

Eduskunnan täysistunto hyväksyi lain sisällön ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisena tiistaina. Ympäristövaliokunnan mietintö sisältää kuitenkin vastalauseen, jossa ehdotetaan lain hylkäämistä tarkastusten korkeiden kustannusten takia ja esitetään uutta lainvalmistelua, jossa tavoitteena olisi turvallisuuden parantaminen kevyemmällä hallinnollisella mallilla ja kohtuullisemmin kustannuksin.

Eduskunta äänestää lain lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä myöhemmin tällä viikolla.