Malmin lentokentän alueen kaavarunko rakentuu puistojen ympärille

04af0152-8031-47d3-9701-c1c1d234e137-main_image

Kaupunkirakennekaavio Malmin lentokentän alueesta 21.9.2015. Kaavarunkoluonnos ja valmisteluaineisto on nähtävillä 12.10.2015 saakka mm. verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kaavarunkoluonnoksessa kaupunkirakenteen perustana on puistoverkosto. Tavoitteena on, että pikaraitiotiet ja Lahdenväylän ylittävät sillat liittävät alueen ympäröivään kaupunkiin. Kaavarunko on nähtävillä mielipiteitä varten 12. lokakuuta saakka.

Kaavarungon joukkoliikenneratkaisu perustuu kahteen runkolinjaan. Lahdenväylän suuntainen pikaraitiotie kulkee kantakaupungista Viikin ja lentokentän alueen kautta Jakomäkeen. Poikittainen Raide-Jokeri 2 -linja vie Malmin juna-asemalle ja Kontulan metroasemalle.

– Malmin lentokentän alueen halutaan yhdistävän ja vahvistavan koko koillista Helsinkiä. Joukkoliikenteellä on tavoitteen saavuttamisessa merkittävin rooli, kuvaa projektipäällikkö Tuomas Hakala.

Lahdenväylälle ja Lahdenväylän yli Kivikkoon on suunniteltu Tattarisillan uusi liittymä, joka kytkee autoliikenteen itäpuolella katuverkkoon. Malmin lentokenttä on valmisteilla olevan uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Kaavarungon raideyhteydet ovat osa yleiskaavan koko kaupungin kattavaa pikaraitiotieverkkoa.

Kaavarungon kaupunkirakenteen perustana on puistoverkosto. Fallkullan ja lentoasemarakennusten välille on suunniteltu puisto, joka luo pitkiä avaria näkymiä. Kivikon ulkoilupuistoon esitetään pyöräilijöille, kävelijöille ja hiihtäjille tarkoitettua vihersiltaa.

– Erilaisissa puistoissa huomioidaan alueen vahvuuksia, kuten osia kiitoradoista, luontokohteita ja vesielementtiä. Asukkaiden ympäri vuoden käyttämä ulkoilureitti säilyy kaavarungossa yhtenäisenä, Hakala kertoo.

Aluetta suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle. Kaupunkirakenne on jaettu 7–10 osa-alueeseen, jotka on tarkoitus suunnitella ja rakentaa vaiheittain 2020-luvulta alkaen noin kolmen vuosikymmenen aikana. Alueen keskellä on tehokkaampaa ja reunoilla väljempää rakentamista. Kerroksia taloissa on kahdesta kuuteen. Tavoitteena on luoda kaikenikäisiä ihmisiä houkutteleva kaupunginosa.

Suunnitelmissa varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen alueelle. Alueen lähikeskustaa suunnitellaan pikaraitiolinjojen risteyskohtaan lentokenttärakennusten länsipuolelle. Tattarisuon etelä- ja pohjoispuolelle on suunniteltu uusia pienteollisuus- ja toimitilatontteja. Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan ja niiden viereen on varattu tilaa tapahtumakentälle.

Malmin työhuone -työpajoista nousi suunnitteluun tavoitteita

Malmin suunnittelutyöpajoissa 1.9. ja 3.9. valmisteltiin 11 erilaista visiota Malmin kentän tulevaisuudesta. Pajoihin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Useissa visiossa käsiteltiin ulkoilureittiä ja virkistysalueita. Niille esitettiin avaruutta, liikuntamahdollisuuksia, vesiaiheita sekä yhteyksiä naapurustoon ja Kivikon ulkoilualueelle. Kaupunkirakenteen toivottiin olevan vaihtelevaa, monimuotoista ja sekoittunutta.

Visiot toivat suunnitteluun paikallistuntemusta, vahvistivat monia suunnittelun tavoitteita sekä listasivat ideoita myöhempää suunnittelua varten. Työpajojen tulokset on koottu Malmin työhuone -työpajaraporttiin.

Kaavarungosta keskustellaan 30. syyskuuta Malmilla

Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 21.9.–12.10.2015 mm. Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa, info- ja näyttelytila Laiturilla sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteet voi esittää 12.10.2015 mennessä. Keskustelutilaisuus on 30.9.2015 klo 17 Stadin ammatiopistossa, Vilppulantie 14.

Kaavarunko on ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien sijoittuminen. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana. Tavoitteena on viedä kaavarunko kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn joulukuussa 2015.