Malmin keskustaan suunnitteilla kaksi tornitaloa

malmi_asema_tornitalot

Malmin bussiterminaalin kupeeseen Ala-Malmille on suunnitteilla kaksi 13-kerroksista tornitaloa. Rakennuksiin on kaavailtu asuntojen lisäksi toimistoja, liiketiloja ja hotellia.

Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa ehdotetaan lisää rakentamista myös muualle Latokartanontien ympäristöön. Tavoitteena on saada lisää asuntoja ja palveluja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja samalla parantaa kaupunkikuvaa ja kulkuyhteyksiä.

Luonnoksessa esitetään, että Latokartanontie 5:ssä sijaitseva ravintola- ja liikerakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo. Uusia asuintaloja on suunniteltu myös Paavolantien pientaloalueen ja Latokartanontien väliin. Malmin asematien ja Malminkaaren kulmaukseen on suunniteltu opiskelija-asuntoja nykyisen pysäköintialueen paikalle. Uudet talot toisivat asuntoja noin 500 asukkaalle.

Malmin bussiterminaalia on tarkoitus laajentaa. Runkolinja 560 eli Jokeri 2 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015, ja terminaalista halutaan kasvaville käyttäjämäärille nykyistä toimivampi ja viihtyisämpi. Kulkuyhteydet terminaalista Ala-Malmin torin suuntaan paranevat, sillä terminaalista on suunniteltu esteetön jalankulkureitti uusien tornitalojen läpi Pekanraitille.

Malmin vanha asema esitetään suojeltavaksi. Asemalle on kaavailtu pyöräkeskusta, jonka palveluihin kuuluisivat esimerkiksi pyörien vuokraus, korjaus ja säilytys.

Latokartanontielle on suunniteltu uusi linjaus Vilppulantien ja Malmin asematien välille: kadulle palautettaisiin historiallista tielinjaa mukaileva kaarre. Uudella linjauksella saataisiin lisää tilaa kadun itäpuolen tonteille. Latokartanontien nimi ehdotetaan muutettavaksi Vanhaksi Helsingintieksi.

Latokartanontien ympäristön kaavaluonnos on esillä muun muassa Malmin kirjastossa sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 10. marraskuuta asti. Suunnittelusta järjestetään keskustelutilaisuus Malmitalolla 28. lokakuuta kello 17–19.

Helsingin tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta erityisesti raideliikenteen varressa. Malmin täydennysrakentaminen tukee tätä tavoitetta, sillä se on yksi Helsingin joukkoliikenteen solmukohdista. Malmin yhteydet paranevat edelleen, kun liikennöinti runkolinja 560:lla ja Kehäradalla alkaa ensi vuonna.